Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНІ ЯВИЩА

УРОК № 11. ГЕНЕРАТОРИ ІНДУКЦІЙНОГО СТРУМУ. ПРОМИСЛОВІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Мета уроку: пояснити принцип дії генератора змінного струму; показати практичну значущість набутих знань; розвивати інтерес до вивчення фізики на прикладі залежності розвитку техніки від розвитку фізики.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: моделі генератора змінного струму та електродвигуна, фотографії індукційних генераторів, осцилограми змінного струму, портрети М. Фарадея, Г. Герца.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: презентації про Фарадея та Герца, динамічна модель принципу дії генератора індукційного струму; відеозапис роботи індукційного генератора.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Як діє магнітне поле на рамку зі струмом?

• У чому полягає принцип дії електродвигуна?

• У чому полягає суть явища електромагнітної індукції?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Принцип дії індукційного генератора (між полюсами постійного магніту або електромагніту обертається осердя з обмоткою).

• Будова генератора змінного струму.

• Змінний електричний струм. Стандартна частота змінного струму.

• Оборотність роботи електродвигуна та генератора.

Опорний конспект

Пристрій

Електродвигун

генератор струму

Принцип дії

За проходження електричного струму через обмотку з осердям вона обертається між полюсами електромагніту

Під час обертання обмотки з осердям у магнітному полі електромагніту в обмотці виникає індукційний струм.

Під час обертання електромагніту відносно обмотки з осердям у ній виникає індукційний струм

Перетворення енергії

Електрична в механічну

Механічна в електричну

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

• На якому фізичному явищі ґрунтується принцип роботи генератора індукційного струму?

• Чому в промислових генераторах осердя з обмоткою є статором, а електромагніти — роторами?

• Порівняйте принцип дії індукційного генератора та електродвигуна.

• Як приводять в обертальний рух ротор генератора на теплових, атомних, гідроелектростанціях?

• Які типи електростанцій вам відомі?

• Наведіть приклади різних видів електростанцій у вашому регіоні.

• Частоту обертання дротяної рамки в однорідному магнітному полі збільшили в 3 рази. У скільки разів зміниться частота змінного струму?

Задачник №№

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §__, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу___________письмово. Розв’язати завдання №№________задачника.

• Підготувати лабораторну роботу № 2.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

• Знайдіть інформацію про винахідників генераторів.

• Знайдіть інформацію про те, у яких містах України працюють підприємства, які випускають індукційні генератори електростанцій.

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити