Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНІ ЯВИЩА

УРОК № 12. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯВИЩА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ.

Мета уроку: формувати в учнів експериментальні навички; виховувати в учнів охайність під час проведення дослідів, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Інформаційно-цифрова компетентність.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Соціальні і громадянські компетентності.

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Обладнання та наочність: обладнання для лабораторної роботи, інструкції з техніки безпеки.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель звертає увагу учнів на перебіг спостережень та вимірювань, які виконують учні, та на дотримання правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Мета роботи: дослідити явище електромагнітної індукції — утворення електричного струму у провідному замкненому контурі за допомогою змінного магнітного поля; перевірити виконання правила Ленца.

Обладнання:

1. Два штабових магніти.

2. Котушка з достатньо великою кількістю витків.

3. Міліамперметр із нулем у центрі шкали.

Хід роботи

• З’єднайте котушку з міліамперметром. Наближуйте до котушки штабовий магніт, потім віддаляйте його. Спостерігайте виникнення індукційного електричного струму в котушці.

• Змінюйте швидкість руху магніту відносно котушки.

• Повторіть досліди з двома магнітами.

• Рухайте котушку відносно нерухомого магніту.

• Результати експерименту занесіть у таблицю:

№ досліду

Дії з котушкою і магнітом

Показ міліамперметра, I, мА

напрямок відхилення стрілки міліамперметра

1

Піднесіть магніт до котушки північним полюсом

2

Залиште магніт у котушці нерухомим

3

Витягніть магніт з котушки

4

Піднесіть магніт до котушки південним полюсом

5

Залиште магніт у котушці нерухомим

6

Витягніть магніт з котушки

7

Піднесіть магніт до котушки північним полюсом набагато швидше, ніж у досліді 1

8

Піднесіть 2 складені магніти до котушки північними полюсами приблизно з такою ж швидкістю, як у досліді 7

9

Залиште магніт у котушці нерухомим

10

Витягніть магніти з котушки приблизно з такою ж швидкістю, як у досліді 7

11

До північних полюсів двох нерухомих магнітів наближуйте котушку приблизно з такою ж швидкістю, як у досліді 7

• На рисунках зобразіть силові лінії магнітного поля постійного магніту, лінії магнітного поля індукційного струму, напрямок індукційного струму.

• Поясніть свої рисунки.

Додаткове завдання

Накресліть електричну схему та опишіть дослід зі спостереження явища електромагнітної індукції за допомогою електромагніту.

Аналіз експерименту та його результатів

Сформулюйте висновок, у якому зазначте, за яких умов спостерігається явище електромагнітної індукції, від чого залежить напрямок і значення сили індукційного струму.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §___.

Розв’язати вправу_________ письмово.

• Розв’язати завдання №№ задачника.

• Підготувати навчальні проекти до захисту.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть у літературі опис принципу роботи та фотографії індукційної плити.

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити