Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНІ ЯВИЩА

УРОК № 14. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета уроку: систематизувати, узагальнити знання учнів з вивченої теми, за потреби провести корекцію знань; розвивати вміння аналізувати умову задачі, грамотно її оформлювати.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: збірки задач або картки.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Що називають магнітним полем?

• У чому полягає гіпотеза Ампера?

• Яке значення має магнітне поле Землі для існування життя на планеті?

• Сформулюйте правило свердлика для знаходження напрямку силових ліній магнітного поля.

• Сформулюйте правило правої руки для визначення полюсів котушки зі струмом.

• Як взаємодіють паралельні провідники, по яких електричний струм проходить в одному напрямку? В протилежних напрямках?

• Сформулюйте правило лівої руки для визначення напрямку сили Ампера.

• Що називають електромагнітною індукцією?

• Як формулюється правило Ленца?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Визначте напрямок руху магніту відносно кільця, у якому вказано напрямок індукційного струму.

2. Визначте напрямок струму у прямому провіднику, напрямок магнітного поля якого вказаний на рисунку.

3. Позначте полюси штабового магніту, якщо за наближення до замкненої дротової котушки в ній виникає індукційний струм, напрямок якого вказано на рисунку.

4. Між полюсами постійного магніту розташована замкнена дротяна рамка. Під час обертання відносно якої осі в рамці спостерігатиметься індукційний струм? Поясніть свою відповідь.

5. Укажіть, у якому напрямку діє сила Ампера на провідник зі струмом.

6. Позначте полюси штабового магніту, якщо за наближення до замкненої дротової котушки в ній виникає індукційний струм, напрямок якого вказано на рисунку.

7. Знайдіть напрямок індукційного електричного струму у кільці, якщо котушку, підключену до джерела струму, віддаляють від кільця.

8. Через провід (див. рисунок) протікає електричний струм. У якому напрямку повертатиметься магнітна стрілка, що перебуває в точці A ? У точці C ? (Відповідь: північним полюсом до нас; північним полюсом від нас.)

9. Що відбудеться, якщо піднести магніт до цілого металевого кільця? Віддалити від кільця? Якщо піднести магніт до розрізаного кільця?

Задачник №№_

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §§___.

• Розв’язати завдання №№ задачника.

• Виписати у блокнот формули з вивченої теми.

• Підготуватися до контрольної роботи № 1. додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть інформацію про зміни магнітного поля Землі з плином часу.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити