Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 16. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1. СВІТЛОВІ ЯВИЩА. ДЖЕРЕЛА Й ПРИЙМАЧІ СВІТЛА. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. СВІТЛОВИЙ ПРОМІНЬ І СВІТЛОВИЙ ПУЧОК. ЗАКОН ПРЯМОЛІНІЙНОГО ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. СОНЯЧНЕ ТА МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ

Мета уроку: сформувати уявлення про світло, джерела світла, прямолінійне поширення світла; навчити пояснювати утворення тіні, напівтіні, сонячного та місячного затемнень; показати практичне значення набутих знань; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: різні джерела світла, фотографії місячних та сонячних затемнень, блискавок; текст літературних або поетичних творів, у яких описується явище затемнень (наприклад, «Слово о полку Ігоревім»); демонстрування утворення тіні та напівтіні; фотографії сонячних променів крізь хмару (ілюстрація виконання закону прямолінійного поширення світла).

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: динамічна схема сонячних та місячних затемнень.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз контрольної роботи № 1.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Що таке світло?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Означення світла.

• Джерела та приймачі світла.

• Швидкість світла.

• Закон прямолінійного поширення світла.

• Утворення тіні та напівтіні.

• Утворення сонячного та місячного затемнень.

Опорний конспект

Світлові явища

Випромінювання

Поширення

Відбивання

Заломлення

Поглинання

Дисперсія

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

• Наведіть приклади природних та штучних, теплових та холодних джерел світла.

• Якими прикладами можна проілюструвати прямолінійне поширення світла?

• Як отримати тінь та напівтінь?

Задачник №№

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §__ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу письмово.

• Розв’язати завдання №№ задачника.

• Розпочати підготовку навчального проекту № 2. додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть у літературі інформацію про сонячні затемнення (як часто виникають у цьому місці Землі, коли повні або часткові затемнення відбувалися у вашому місті).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити