Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 18. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛОСКОГО ДЗЕРКАЛА

Мета уроку: формувати в учнів експериментальні навички; виховувати в учнів охайність під час проведення дослідів, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Інформаційно-цифрова компетеність.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Соціальні і громадянські компетентності.

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи, інструкції з техніки безпеки.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель звертає увагу учнів на перебіг спостережень, досліджень та вимірювань, які виконують учні; на дотримання правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Сформулюйте закони відбивання світла.

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: перевірити виконання законів відбивання світла, побудувати зображення в плоскому дзеркалі.

Обладнання: 1. Плоске дзеркало. 2. Лазер. 3. Лінійка. 4. Транспортир. 5. Міліметровий папір.

Хід роботи

• На аркуш міліметрового паперу поставте вертикально дзеркало.

• Спрямуйте пучок світла від лазера на дзеркало.

• Олівцем відзначте на аркуші паперу положення дзеркала, падаючого та відбитого променів.

• Зніміть з аркуша прилади.

• Накресліть падаючий, відбитий промені та перпендикуляр до дзеркала в точці падіння.

• Виміряйте транспортиром кути падіння та відбивання.

• Повторіть дослід ще двічі для інших кутів падіння.

• Заповніть таблицю.

№ досліду

Кут падіння

Кут відбивання

1

2

3

• Побудуйте та охарактеризуйте зображення в плоскому дзеркалі:

• Які точки видно в плоскому дзеркалі? Доведіть свою відповідь побудовами. Чорним кольором позначена точка, у якій знаходиться спостерігач.

Додаткові завдання:

1. Скільки зображень свічки утворюється між двома паралельними дзеркалами?

2. Скільки зображень утворюється двома дзеркалами, розташованими під кутом а одне до одного? Встановіть математичну закономірність.

а

Кількість зображень

30°

45°

60°

90°

Аналіз експерименту та його результатів

Сформулюйте висновок, у якому зазначте, які закони геометричної оптики ви перевіряли в цій роботі. Сформулюйте ці закони. Поясніть, чому значення кута падіння та кута відбивання можуть дещо відрізнятися між собою.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §__.

• Розв’язати вправу письмово.

• Розв’язати завдання №№__задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

• Зробіть модель дзеркального перископа, використовуючи два плоских дзеркала та картон.

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити