Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 20. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА

Мета уроку: формувати в учнів експериментальні навички; виховувати в учнів охайність під час проведення дослідів, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

• Соціальні і громадянські компетентності.

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи, інструкції з техніки безпеки.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель звертає увагу учнів на перебіг спостережень та вимірювань, які виконують учні, та на дотримання правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Що називають заломленням світла?

• Сформулюйте закони заломлення світла.

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: перевірити експериментально закони заломлення світла. обладнання:

1. Скляна призма.

2. Транспортир.

3. Лінійка.

4. Тонкі голки або лазер.

Хід роботи

• На чистому аркуші обведіть скляну призму.

• Встановіть дві голки вертикально, позначивши напрям падаючого променя.

• Дивлячись через бічну поверхню призми, встановіть ще дві голки так, щоб усі чотири здавалися розташованими на одній прямій.

• Зніміть голки та намалюйте падаючий та заломлений промені.

Зауваження: можна спрямувати промінь лазера на бічну поверхню призми та олівцем намалювати падаючий і заломлений промені.

• Виміряйте кути падіння та заломлення, знайдіть відношення синусів цих кутів.

• Повторіть дослід ще двічі для інших кутів падіння.

• Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю.

№ досліду

Кут падіння, а

Кут заломлення,

Відносний показник заломлення, n=

Середнє значення показника заломлення скла, nсер

Аналіз експерименту та його результатів

Сформулюйте висновок, у якому зазначте, як змінюється напрямок поширення світла під час переходу світла із середовища з меншою оптичною густиною до середовища з більшою оптичною густиною; що можна сказати про значення відношення синуса кута падіння до синусу кута заломлення для цього середовища; чому результати трьох дослідів дещо відрізняються один від одного.

Додаткові завдання

1. Що можна сказати про напрямки променя, що падає на призму, та променя, що виходить із призми?

2. Запропонуйте метод обчислення відносної та абсолютної похибок експерименту.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §__ .

• Розв’язати вправу письмово.

• Розв’язати завдання №№ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Порівняйте кілька методів визначення абсолютної та відносної похибок цього експерименту.

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити