Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 21. ДИСПЕРСІЯ СВІТЛА. СПЕКТРАЛЬНИЙ СКЛАД ПРИРОДНОГО СВІТЛА. КОЛЬОРИ

Мета уроку: сформувати знання про явище дисперсії світла; навчити спостерігати явище дисперсії; звернути увагу учнів на практичне застосування набутих знань; розвивати пізнавальний інтерес учнів та їх спостережливість.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: портрет Ньютона, досліди з призмою, дослід з обертання диска (змішування кольорів); дослід із трьома ліхтариками (синій, зелений, червоний) зі змішування кольорів.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: презентація про Ньютона, фрагмент фільму про вченого, динамічна модель досліду Ньютона.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз лабораторної роботи № 4.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Як ви вважаєте, чому утворюється веселка?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Означення дисперсії.

• Дослід Ньютона з призмою.

• Порядок кольорів у спектрі.

• Забарвлення предметів.

• Утворення веселки.

• Основні та вторинні кольори.

Опорний конспект

Дисперсією називають залежність швидкості поширення світла в цьому середовищі від його кольору (частоти).

Дисперсією називається залежність показника заломлення світла від його кольору (частоти)

Порядок кольорів у спектрі:

• червоний;

• жовтогарячий;

• жовтий;

• зелений;

• блакитний;

• синій;

• фіолетовий

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

• Чому під час проходження світла крізь скляну призму світло розкладається на кілька кольорів?

• Чи можна отримати спектр на екрані, якщо білий промінь світла падає на бічну грань призми під кутом падіння 0°?

• Назвіть основні та вторинні кольори.

• Як пояснити зелене забарвлення трави?

• Як виглядатиме білий напис на червоному тлі, якщо його освітити зеленим світлом?

• Як виглядатиме червоний напис на білому тлі, якщо його освітити зеленим світлом?

• Як виглядатиме червоний напис на білому тлі, якщо його освітити червоним світлом?

• Якого кольору має бути скло, крізь яке можна побачити синій напис на білому папері?

Задачник №№

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §__, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу______письмово.

• Розв’язати завдання №№ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Порядок кольорів у спектрі можна запам’ятати за допомогою відомої фрази російською мовою: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан». Складіть аналогічну фразу українською мовою.

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити