Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 25. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. ВИЗНАЧЕННЯ ФОКУСНОЇ ВІДСТАНІ ТА ОПТИЧНОЇ СИЛИ ТОНКОЇ ЛІНЗИ

Мета уроку: формувати в учнів експериментальні навички; виховувати в учнів охайність під час проведення дослідів, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Інформаційно-цифрова компетеність.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Соціальні і громадянські компетентності.

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи, інструкції з техніки безпеки.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель звертає увагу учнів на перебіг спостережень та вимірювань, які виконують учні; на дотримання правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Що називається фокусною відстанню лінзи?

• Що називається оптичною силою лінзи?

• Як обчислити фокусну відстань лінзи?

• Як обчислити оптичну силу лінзи?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: за допомогою збиральної лінзи отримати зображення і визначити фокусну відстань та оптичну силу лінзи. обладнання:

1. Джерело світла (лампа або свічка).

2. Екран.

3. Збиральна лінза.

4. Лінійка.

Хід роботи

• Отримайте на екрані дійсне, перевернуте, збільшене зображення свічки за допомогою збиральної лінзи. Виміряйте відстань від лінзи та свічки d та від лінзи до екрана f. Обчисліть фокусну відстань F та оптичну силу лінзи D.

• Повторіть дослід ще двічі, отримуючи дійсне, перевернуте, зменшене, а потім дійсне, перевернуте, рівне за розмірами зображення свічки. Обчисліть середні значення фокусної відстані та оптичної сили лінзи.

• Побудуйте зображення в тонкій лінзі для трьох дослідів (предмет розташований між фокусом та подвійним фокусом, у подвійному фокусі, за подвійним фокусом збиральної лінзи).

• Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю:

Характеристика зображення

Побудова зображення

d, м

f, м

F, м

Fсер, м

D, дптр

Dсер, дптр

Дійсне, обернене, збільшене

Дійсне, обернене, зменшене

Дійсне, обернене, рівне

Додаткове завдання: самостійно оберіть метод обчислення похибки визначення фокусної відстані лінзи. Результати обчислень занесіть у таблицю:

Fсер, м

F, %

∆F, м

F = Fcep ± ∆F, м

Аналіз експерименту та його результатів

Сформулюйте висновок, у якому зазначте, які фізичні величини ви визначали у цій роботі; чому результати трьох дослідів незначно відрізняються один від одного.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §___.

• Розв’язати вправу письмово.

• Розв’язати завдання №№ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть інформацію про особливості будови ока різних живих істот. Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити