Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 26. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: удосконалювати вміння та навички побудови зображень предметів, що отримані за допомогою збиральної та розсіювальної лінз; виховувати охайність під час виконання креслень; формувати вміння розв'язувати задачі з використанням формули тонкої лінзи, знаходження фокусної відстані та оптичної сили лінзи, аналізувати фізичний зміст задач та грамотно їх оформлювати.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: велике дзеркало для розв'язання задачі про висоту дзеркала.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз лабораторної роботи № 5.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Як обчислити оптичну силу лінзи? Фокусну відстань?

• Запишіть формулу лінійного збільшення лінзи.

• Запишіть формулу тонкої лінзи.

• Зобразіть хід променів у збиральній та розсіювальній лінзі.

• Сформулюйте закони відбивання світла.

• Сформулюйте закони заломлення світла.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Де треба розташувати предмет по відношенню до фокуса, щоб дістати за допомогою збиральної лінзи пряме, збільшене, уявне зображення?

2. Де треба розташувати предмет по відношенню до фокуса, щоб дістати за допомогою розсіювальної лінзи пряме, зменшене, уявне зображення?

3. Побудуйте та охарактеризуйте зображення в лінзі.

4. Побудуйте та охарактеризуйте зображення в лінзі.

5. Світловий промінь падає на дзеркало A під кутом 50° до горизонту. Під яким кутом до горизонту промінь відіб’ється від дзеркала B ?

6. Яке середовище має більшу оптичну густину? Чому?

7. Предмет розташований на відстані 0,25 м від збиральної лінзи з фокусною відстанню 0,1 м. На якій відстані від лінзи розташоване зображення предмета?

8. Предмет розташований на відстані 0,25 м від розсіювальної лінзи з фокусною відстанню 0,1 м. На якій відстані від лінзи розташоване зображення предмета?

9. Обчисліть мінімальну висоту вертикального плоского дзеркала, у якому людина зростом 170 см може побачити себе на повний зріст. Зробіть пояснювальний рисунок (показати учням ситуацію на реальному дзеркалі).

Задачник №№

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити § __.

• Розв’язати вправу письмово.

• Розв’язати завдання №№_____задачника.

• Підготуватися до самостійної роботи № 2.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Визначте фокусну відстань збиральної лінзи, за допомогою якої можна дістати два дійсних зображення світної точки на екрані, відстань від точки до якого дорівнює 2 м. Відстань між двома положеннями лінзи — 1 м.

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити