Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 27. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 2

Мета: продовжувати формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення; провести поточний контроль знань учнів з метою подальшої корекції.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

Обладнання та наочність: картки або збірники із задачами, табличні матеріали за потреби.

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач; поточний контроль знань.

Відеофрагмент:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Сформулюйте закони відбивання світла.

• Сформулюйте закони заломлення світла.

• Запишіть формулу для розрахунку оптичної сили лінзи.

• Запишіть формулу тонкої лінзи.

• Запишіть формулу для розрахунку лінійного збільшення лінзи.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Чому дорівнює кут падіння, якщо промінь падає на дзеркало перпендикулярно до його поверхні?

2. Зобразіть подальший хід променів крізь лінзу:

3. Обчисліть фокусну відстань та лінійне збільшення збиральної лінзи, якщо відстань від предмета до лінзи становить 60 см, а від лінзи до зображення на екрані — 12 см.

Задачник №№

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 1

Варіант самостійної роботи

1. Світло падає на горизонтальну поверхню дзеркала під кутом 25° до горизонту. Чому дорівнює кут падіння? Кут відбивання? Зробіть пояснювальний рисунок.

2. Світло переходить із прозорого середовища 1 до прозорого середовища 2. У якому середовищі швидкість світла більша? Чому?

3. Де утворюється зображення в короткозорому оці? Як за допомогою окулярів скоригувати зображення? Зробіть рисунки.

4. Побудуйте та охарактеризуйте зображення світної точки в лінзі.

5. Розв’яжіть задачу. Збиральна лінза розташована на відстані 20 см від предмета. Визначте оптичну силу цієї лінзи, за допомогою якої дістали зменшене в 4 рази дійсне зображення предмета.

Приклад розподілу балів за самостійну роботу:

Завдання №

Кількість балів

1

2

2

2

3

2

4

3

5

3

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §____.

• Розв’язати вправу письмово.

• Розв’язати завдання №№____задачника.

• Підготувати навчальні проекти до захисту.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Між двома дзеркалами, які утворюють двогранний кут, розташована світна точка. Скільки зображень точки можна побачити в дзеркалах, якщо кут між дзеркалами дорівнює 30° ?

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити