Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 28. ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Мета уроку: поглибити та розширити знання учнів з вивченої теми; розвивати в учнів дослідницькі навички та інтерес до вивчення фізики; сприяти формуванню вміння працювати в команді.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

• Інформаційно-цифрова компетентність.

• Соціальні і громадянські компетентності.

• Підприємливість.

Тип уроку: урок захисту навчального проекту.

Обладнання та наочність: презентації проектів, моделі, експериментальні установки.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозаписи учнів з теми навчального проекту.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз самостійної роботи № 2.

ІІІ. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

Орієнтовні теми навчальних проектів:

1. Складання найпростішого оптичного приладу.

2. Оптичні ілюзії.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Доопрацювати навчальний проект.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Підготувати результати роботи над проектом для розміщення у блозі вчителя фізики.

Для записів учителя

ДОДАТКИ (СТИСЛА ІНФОРМАЦІЯ для ВЧИТЕЛЯ)

1. Основна мета проектної діяльності:

• розвиток у школярів ініціативності, наполегливості, толерантності, вміння адаптуватися до умов, що змінюються;

• формування навичок самостійного досягнення цілей;

• формування вміння передбачати проблеми та шукати шляхи їх розв’язання;

• формування вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, знаходити джерела інформації;

• отримання навичок обробки інформації;

• формування навичок проведення досліджень;

• формування навичок роботи та ділового спілкування в групах;

• формування навичок передавання та презентації набутих знань і досвіду.

2. Переваги методу проектів:

• організація навчання, орієнтованого на особистість учня;

• опанування учнями розумових процесів (синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації, абстрагування);

• формування інтересу учнів до вивчення фізики;

• посилення мотивації особистісного зростання;

• зміна ролі учителя, який стає організатором, консультантом, керівником пошукової роботи учнів.

3. Приблизні ролі учнів у групі, яка працює над проектом:

• генератор ідей;

• інженер;

• «презентатор»;

• дизайнер;

• критик;

• енциклопедист;

• секретар, тощо.

4. Етапи роботи над проектом:

• планування роботи над проектом;

• аналітичний етап;

• узагальнення;

• презентація здобутих результатів.

5. Типи проектів:

• за кількістю учнів (індивідуальний, парний, груповий);

• за предметною областю (міжпредметний, монопредметний, надпредметний);

• за тривалістю (короткостроковий, середньої тривалості, довгостроковий);

• за основним видом (ігровий, дослідницький, творчий, інформаційний, прикладний, практико-орієнтований).

6. Орієнтовні вимоги до оформлення комп'ютерної презентації, яка супроводжує захист проекту:

Вміст слайда

Вміст доповіді

Тема проекту, виконавці

Повідомте тему проекту та представте виконавців

Ключове питання

Повідомте ключове питання, яке відображає тему та мету проекту

Матеріали проекту

Розкажіть про свої дослідження

Висновки

Зробіть висновки

Список джерел

Назвіть джерела, якими ви користувались під час роботи над проектом

Подяка

Подякуйте всім, хто допомагав вам у роботі над проектом.

Подякуйте всім присутнім за увагу, побажайте успіхів

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити