Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 29. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета уроку: систематизувати, узагальнити знання учнів з вивченої теми, за потреби здійснити корекцію знань; розвивати вміння аналізувати умову задачі, грамотно її оформлювати.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: збірки задач або картки з умовою завдань контрольної роботи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Сформулюйте закон прямолінійного поширення світла.

• Сформулюйте закони відбивання світла.

• Сформулюйте закони заломлення світла.

• Порівняйте величину кутів падіння та заломлення, якщо світло переходить із середовища з меншою оптичною густиною до середовища з більшою оптичною густиною; переходить із середовища з більшою оптичною густиною до середовища з меншою оптичною густиною.

• Чи завжди світловий промінь заломлюється під час переходу із середовища з більшою оптичною густиною до середовища з меншою оптичною густиною?

• Запишіть формулу тонкої лінзи, формулу для обчислення лінійного збільшення лінзи, формулу для розрахунку оптичної сили лінзи.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Охарактеризуйте зображення у плоскому дзеркалі.

2. Світловий промінь падає на дзеркало A під кутом 65° до горизонту. Під яким кутом до вертикалі промінь відіб’ється від дзеркала B ?

3. Які характеристики зображення, що дає розсіювальна лінза?

4. Чи можна за допомогою збиральної лінзи дістати уявне зображення?

5. Як треба розташувати предмет відносно збиральної лінзи, щоб дістати дійсне, обернене, збільшене зображення?

6. Світло переходить із середовища з більшою оптичною густиною до середовища з меншою оптичною густиною. Хід якого з чотирьох променів відповідає дійсності?

7. На рисунку зображено головну оптичну вісь лінзи MN, світну точку S та її зображення S1. Зобразіть положення оптичного центра та фокусів лінзи.

8. Де перед розсіювальною лінзою треба розташувати предмет, щоб його уявне зображення утворилося посередині між лінзою та її уявним фокусом?

9. Знайдіть фокусну відстань та оптичну силу збиральної лінзи, якщо відстань від предмета до лінзи становить 30 см, а від лінзи до зображення — 23 см.

10. Відстань від предмета до екрана дорівнює 3 м. Де треба розташувати збиральну лінзу, щоб утворилось зображення предмета, збільшене у 5 разів?

Задачник №№

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §§__ .

• Розв’язати завдання №№____задачника.

• Виписати у блокнот формули з вивченої теми.

• Підготуватися до контрольної роботи № 2.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

На який кут відхилиться від первинного напрямку поширення світловий промінь, що падає перпендикулярно на бічну поверхню прямокутної скляної призми із заломлюючим кутом ф = 30° ? Показник заломлення скла дорівнює 1,6.

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити