Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 30. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 ІЗ ТЕМИ «СВІТЛОВІ ЯВИЩА»

Мета уроку: перевірити і оцінити якість засвоєних учнями знань, умінь та навичок; учити учнів працювати самостійно; формувати вміння грамотно та охайно оформлювати роботу.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок контролю знань.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи.

Відеофрагмент:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант контрольної роботи

Рівень 1 (3 бали)

Оберіть правильну відповідь.

1. Формула тонкої лінзи має вигляд:

2. Закінчіть речення.

Світло у прозорому однорідному середовищі поширюється_____.

3. Зобразіть відбитий від плоского дзеркала промінь.

4. Зобразіть заломлений промінь.

Рівень 2 (3 бали)

5. Побудуйте зображення предмета у плоскому дзеркалі та охарактеризуйте його.

Рівень 3 (3 бали)

6. Побудуйте зображення предмета в тонких лінзах та охарактеризуйте їх.

Рис. 6.1

Рис. 6.2

Рівень 4 (3 бали)

Розв’яжіть задачу.

7. Визначте оптичну силу та лінійне збільшення розсіювальної лінзи, якщо предмет розташований на відстані 40 см від лінзи, а її фокусна відстань дорівнює 1,6 м.

Приклад розподілу балів за виконання контрольної роботи:

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

3 бали:

№ 1 - 0,5 бала

№ 2 - 0,5 бала

№ 3 - 1 бал

№ 4 - 1 бал

№ 5 - 3 бали

№ 6.1 - 1,5 бала

№ 6.2 - 1,5 бала

№ 7 - 3 бали

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал §§___.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Складіть 5 тестових завдань з вивченої теми.

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити