Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

УРОК № 31. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2. ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХВИЛЬ. ЗВУКОВІ ХВИЛІ. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ ЗВУКУ, ДОВЖИНА І ЧАСТОТА ЗВУКОВОЇ ХВИЛІ. ГУЧНІСТЬ ЗВУКУ ТА ВИСОТА ТОНУ. ІНФРА- ТА УЛЬТРАЗВУКИ

Мета уроку: пояснити учням механізм виникнення механічних хвиль, зокрема звукових; ввести характеристики механічних хвиль: гучність, висоту тону; пояснити причини виникнення інфразвуку та ультразвуку, прояви в природі та використання; провести міжпредметні зв'язки з біологією та географією; показати учням практичну значущість набутих знань, розвивати інтерес до вивчення фізики (на прикладі визначення епіцентра землетрусу).

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Екологічна грамотність і здорове життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: камертони, моделі поздовжньої та поперечної хвиль, гітара або інші музичні інструменти, демонстрування акустичного резонансу.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: рух летючої миші, дельфіна тощо; записи голосів різної частоти (виступи оперних артистів), записи звучання музичних інструментів, комах.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Хід уроку

Аналіз контрольної роботи № 2.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Як виникає звук?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Означення механічної хвилі.

• Механізм поширення механічних хвиль.

• Визначення поздовжньої та поперечної хвилі.

• Швидкість поширення поздовжньої та поперечної хвилі.

• Визначення довжини хвилі.

• Формула взаємозв’язку частоти, довжини хвилі та швидкості її поширення.

• Гучність звуку.

• Висота тону.

• Луна.

• Інфразвуки та ультразвуки.

Опорний конспект

Хвилею називається процес поширення коливання в просторі з часом.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

• Як дельфіни орієнтуються в мутній воді?

Задачник №№

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

Вивчити §__, вивчити конспект.

Розв’язати вправу____письмово.

Розпочати підготовку навчального проекту № 3.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть інформацію про застосування ультразвуку.

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити