Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

УРОК № 39. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета уроку: систематизувати, узагальнити знання учнів з вивченої теми, за потреби провести корекцію знань; розвивати вміння аналізувати умову задачі, грамотно їх оформлювати; провести міжпредметні зв'язки з біологією (медициною), музикою; розвивати інтерес учнів до вивчення фізики; показати учням практичну значущість набутих знань.

Формування ключових компетентностей:

• Математична грамотність.

• Компетентності в природничих науках і технологіях.

• Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: збірки задач, малюнок до експерименту на Женевському озері з вимірювання швидкості звуку.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: аудіозаписи луни в горах, чоловічого та жіночого співу.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Що називають хвилею? Механічною хвилею? Електромагнітною хвилею?

• Що називають довжиною хвилі?

• Чому дорівнює швидкість електромагнітної хвилі?

• Порівняйте швидкість механічної хвилі в газах, рідинах, твердих тілах.

• Поясніть природу відмінності швидкості механічної хвилі в газах, рідинах, твердих тілах.

• Як обчислити довжину механічної хвилі? Електромагнітної хвилі?

• Порівняйте частоту та довжину хвилі чоловічого та жіночого голосів. У чому причина відмінності з точки зору будови зв’язок голосового апарату людини?

• Який експеримент проводили на Женевському озері з вимірювання швидкості звуку?

• Назвіть порядок різних видів випромінювання на шкалі електромагнітних хвиль.

• Порівняйте частоти та довжини хвиль різних видів випромінювання на шкалі електромагнітних хвиль.

• У чому полягає принцип радіозв’язку?

• Що називають модуляцією? Детектуванням?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Відстань до перешкоди, яка відбиває звук, становить 136 м. Через який проміжок часу людина почує луну? Швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 .

2. Довжина звукової хвилі в повітрі для найнижчого чоловічого голосу становить 430 см, а для найвищого жіночого голосу — 25 см. Визначте частоту коливань цих голосів.

3. На відстані 2136 м від спостерігача вдаряють молоточком по рейці залізниці. Спостерігач, приклавши вухо до рейки, почув звук на 2,93 с раніше, ніж той прийшов у повітрі. Визначте швидкість звуку в сталі. Швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 .

4. Радіолокатор працює на хвилі довжиною 15 см та випромінює імпульси з частотою 4 кГц. Тривалість кожного імпульсу — 2 мкс. На якій найбільшій відстані радіолокатор може визначити ціль? Скільки коливань міститься в одному імпульсі?

5. Станція працює на довжині хвилі 30 м. Скільки коливань несучої частоти відбувається протягом одного періоду звукових коливань із частотою 5 кГц?

Задачник №№

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §§ ___.

• Розв’язати завдання №№____задачника.

• Виписати у блокнот формули з вивченої теми.

• Підготуватися до контрольної роботи № 3.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Чому у філармонії та в театрах звуки музичних інструментів, співу та голосів чутно набагато краще, ніж, наприклад, у цеху заводу або у спортивній залі?

Для записів учителя
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити