Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

УРОК № 40. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ІЗ ТЕМИ «МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ»

Мета уроку: перевірити і оцінити якість засвоєних учнями знань, умінь та навичок; учити учнів працювати самостійно; формувати вміння грамотно та охайно оформлювати роботу.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя. тип уроку: урок контролю знань.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи, табличні величини. відеофрагмент:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Рівень 1 (3 бали)

Оберіть правильну відповідь.

1. Телебачення використовує електромагнітні хвилі

A. діапазону середніх хвиль

Б. діапазону довгих хвиль

B. діапазону коротких хвиль

Г. діапазону ультракоротких хвиль Оберіть правильну відповідь.

2. За якою формулою можна обчислити довжину механічної хвилі?

А. сТ

Б.

В.

Г.

Оберіть правильну відповідь.

3. Звук переходить з води до повітря. Як змінюється його частота і довжина хвилі?

А. Частота зменшується, довжина хвилі зростає.

Б. Частота зростає, довжина хвилі зменшується.

В. Частота не змінюється, довжина хвилі зростає.

Г. Частота не змінюється, довжина хвилі зменшується.

4. Який процес дозволяє змінювати характеристики високочастотних електромагнітних коливань залежно від низькочастотних?

A. Модуляція

Б. Підсилення

B. Детектування

г. Випромінювання

5. Електромагнітні хвилі з довжиною 550 нм належать до діапазону:

A. рентгенівського випромінювання

Б. ультрафіолетового випромінювання

B. інфрачервоного випромінювання

Г. видимого світла

6. Довжина хвилі видимого світла

A. більша за довжину хвилі радіохвилі

Б. менша від довжини хвилі ультрафіолетового випромінювання

B. більша за довжину хвилі рентгенівського випромінювання

Г. більша за довжину хвилі інфрачервоного випромінювання

Рівень 2 (3 бали)

7. Човен за 30 с піднявся на гребнях хвилі 10 разів. Визначте швидкість хвиль, якщо відстань між їхніми гребнями дорівнює 3 м.

Рівень 3 (3 бали)

Розв’яжіть задачу.

8. Коли спостерігач визначає за звуком, що літак знаходиться в зеніті, він бачить його під кутом 70° до горизонту. З якою швидкістю рухається літак? Швидкість звуку в повітрі — 340 . Зробіть пояснювальний рисунок до задачі.

Рівень 4 (3 бали)

Розв’яжіть задачу. Розв’язання проілюструйте графіком.

9. Визначте мінімальну висоту, на яку треба підняти антену телевізора на дачі, щоб можна було переглядати телепередачі. Дача розташована на відстані 60 км від телевежі, висота якої — 250 м. Місцевість степова.

Приклад розподілу балів за виконання контрольної роботи:

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

3 бали:

№ 1 - 0,5 бала

№ 2 - 0,5 бала

№ 3 - 0,5 бала

№ 4 - 0,5 бала

№ 5 - 0,5 бала

№ 6 - 0,5 бала

№ 7 - 3 бала

№ 8 - 3 бала

№ 9 - 3 бала

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал §§ ___.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Складіть 5 тестових завдань з вивченої теми.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити