Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНІ ЯВИЩА

УРОК № 2. ДОСЛІД ЕРСТЕДА. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ПРОВІДНИКА ЗІ СТРУМОМ

Мета уроку: ознайомити учнів з магнітною дією струму, довести наявність магнітного поля провідника зі струмом, котушки зі струмом; викликати інтерес до історії розвитку фізики; показати практичну значущість отриманих знань.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дослід Ерстеда (дія магнітного поля на провідник зі струмом), взаємодія двох провідників зі струмом, спектри магнітних полів прямого провідника зі струмом та котушки зі струмом; портрети Ерстеда, Ампера.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: дослід Ерстеда, відеозапис взаємодії двох провідників зі струмом, презентації про Ерстеда та Ампера.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

• Що називають магнітним полем?

• Які прояви дії магнітного поля вам відомі?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Дослід Ерстеда.

• Взаємодія провідників зі струмом.

• Одиниця сили струму 1 А.

• Магнітне поле прямого провідника зі струмом. Правило свердлика, або правило правої руки для визначення напряму силових ліній магнітного поля прямого провідника зі струмом.

• Магнітне поле котушки зі струмом. Визначення полюсів котушки зі струмом.

Опорний конспект

V. ЗАКРІПЛЕННЯ нових ЗНАНЬ і ВМІНЬ

• Як розташовуються залізні ошурки (магнітні стрілки) у магнітному полі прямого провідника зі струмом?

• Як розташовуються залізні ошурки (магнітні стрілки) у магнітному полі котушки зі струмом?

• На рисунку зображена силова лінія магнітного поля, утвореного провідником зі струмом. Визначте напрямок струму.

• Намалюйте силові лінії магнітного поля котушки зі струмом. Укажіть їхній напрямок.

Задачник №№ ___

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §_ _, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу_ _письмово.

• Розв’язати завдання №№_ _задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть додаткову інформацію про те, які вчені вивчали магнітні явища.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити