Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНІ ЯВИЩА

УРОК № 5. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. СКЛАДАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТУ

Мета уроку: формувати в учнів експериментальні навички; виховувати в учнів охайність під час проведення дослідів, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Інформаційно-цифрова компетеність.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Соціальні і громадянські компетентності.

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Обладнання та наочність: обладнання для лабораторної роботи, інструкції з техніки безпеки.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель звертає увагу учнів на перебіг спостережень та вимірювань, які виконують учні, та на дотримання правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

Що називається електромагнітом?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: з’ясувати, від яких факторів залежить магнітна дія електромагніту.

Обладнання:

1. Дві котушки з різною кількістю витків.

2. Металеві осердя (залізне, мідне, алюмінієве тощо).

3. Джерело струму.

4. Ключ.

5. З’єднувальні провідники.

6. Реостат.

7. Ошурки.

8. Магнітна стрілка або постійний магніт.

9. Штатив.

Хід роботи

1. Зберіть електричне коло за схемою:

2. Замкніть коло та перевірте, що електромагніт притягує ошурки.

3. Підвісьте котушку зі струмом на проводах у штативі.

4. Визначте за допомогою магнітної стрілки або постійного магніту полюси котушки та поясніть, як ви це зробили.

5. Поясніть, як визначити полюси котушки зі струмом за допомогою правила правої руки.

6. Поясніть, як взаємодіють між собою дві котушки зі струмом.

7. Визначте, як залежить магнітна дія котушки зі струмом від різних факторів, виконавши описані у таблиці досліди:

Завдання

Результат

Пояснення результату

1. Включіть у коло котушку без осердя з великою кількістю витків, установивши в колі силу струму, наприклад, 1 А. Спостерігайте магнітну дію котушки на ошурки. Повторіть дослід, увівши в котушку залізне осердя

2. Включіть у коло котушку без осердя з великою кількістю витків, установивши в колі силу струму, наприклад, 1 А. Спостерігайте магнітну дію котушки на ошурки. Повторіть дослід, увівши в котушку металеве осердя, виготовлене з міді, алюмінію та інших матеріалів

3. Порівняйте магнітну дію електромагніту на ошурки, якщо в коло включати котушки з різною кількістю витків (в обох випадках можна залишити металеве осердя)

4. За допомогою реостату встановіть в електричному колі спочатку силу струму 0,5 А, а потім 1,5 А. Порівняйте магнітну дію електромагніту на ошурки

Додаткове завдання

Поясніть: чи можна намотати дріт на металеве осердя таким чином, щоб котушка зі струмом мала тільки один полюс?

Аналіз експерименту та його результатів

Сформулюйте висновок, у якому зазначте, від яких факторів та як залежить магнітна дія котушки зі струмом.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §__ .

• Розв’язати вправу_____письмово.

• Розв’язати завдання №№ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Знайдіть цікаву інформацію про використання електромагнітів.

Для записів учителя

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити