НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ ФІЗИКИ В ШКОЛІ

"ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ"

Урок-змагання


Мета. Розвивати вміння та навички учнів розв’язувати задачі різних типів: усні, розрахункові, експериментальні; формувати навички колективної роботи учнів у поєднанні з індивідуальною, активізувати розумову діяльність учнів; розкрити самостійність у досягненні поставленої мети.

Тип уроку. Урок формування умінь і навичок.

Обладнання. Гральний кубик, картки з роздатковим матеріалом, метроном або секундомір, жолоб Галілея (2), штатив лабораторний (2), кулька (2), мірна стрічка (2).

Методичні поради. Клас поділяється на дві, приблизно рівносильні команди, які обирають капітана, придумують назву команди та її емблему. Цей урок-змагання доцільно провести без завчасної і тривалої підготовки. Підготовка до змагання може проходити як виконання домашнього завдання попереднього уроку. До складу журі, крім учителя фізики, можуть запрошуватися старшокласники.


Хід уроку

Учитель знайомить учнів з особливостями уроку-змагання, з конкурсами, які проводитимуться, системою оцінювання результатів.

Конкурс «Чи знаєш ти формули?»

Представники команд почергово виходять і кидають кубик, на гранях якого написані формули:

Учень, який кидав кубик, записує на дошці формулу, що випала на верхній грані грального кубика після кидання і пояснює її фізичний зміст та кожну величину, що входить у формулу.

Команда-суперник має право задавати додаткові запитання, пов’язані величиною, що стоїть ліворуч від знака рівності. Якщо учень, який біля дошки, не може відповісти на запитання, то він може звернутися за допомогою до своєї команди, але це призводить до втрати балів.

Конкурс кмітливих

У цьому конкурсі дають відповіді на задачі-запитання. Представники команд витягують картки і відповідають на запитання. Якщо учень не може відповісти, то просить допомоги у команди. Не впорається із завданням команда — допомагає команда-суперник, заробляючи додаткові бали. Розпочинає відповідати на запитання картки представник тієї команди, яка була переможцем у 1-му конкурсі.

Картка № 1.

1. Яку швидкість показує спідометр автомобіля при нерівномірному русі? (Миттєву.)

2. Про яку швидкість ідеться, коли кажуть, що поїзд проїхав дистанцію між містами зі швидкість 50 км/год.? (Середню.)

3. Який вид руху здійснює: а) автомобіль, що під’їжджає до світлофора, у якого горить червоний сигнал; б) людина, яка стоїть на ескалаторі метро. (а) сповільнений; б) рівномірний.)

Картка № 2

1. Про яку швидкість йдеться, якщо кажуть, що молоток вдарився об цвях зі швидкістю 8 м/с? (Миттєву.)

2. Що спільного і які відмінності між величинами, що визначаються формулами:

(Спільне — це формули швидкості рівномірного руху; відмінності: vx — скалярна,  — векторна.)

3. На вулиці йде дощ. У якому випадку посудина швидше наповниться водою: коли стоїть, чи коли рухається горизонтально зі сталою швидкістю? (Одночасно.)

Картка № 3

1. Токар обробив деталь зі швидкістю різання 600 м/хв. Про яку швидкість йдеться? (Середню.)

2. Який вид руху води у струмку, русло якого то звужується, то розширюється? (Прискорений і сповільнений.)

3. Чи завжди для характеристики руху вказують швидкість руху? (Не завжди. Наприклад, характеризуючи рух спортсменів, вказують не швидкість їхнього руху, а пройдений шлях та час, який вони затратили на подолання дистанції)

Картка № 4

1. Копер вдаряє по палі зі швидкістю 4 м/с. Про яку швидкість йдеться у цьому випадку? (Миттєву.)

2. Як за допомогою досліду визначити швидкість, з якою опускається гиря настінного годинника «ходики»? (На стіну внизу годинника прикріпити білий аркуш паперу. Зазначити на ньому положенні гирі о 800 і 2000. Відстань між відмітками – це переміщення , а час t = 12 год.  = /t.)

3. Який рух здійснює: а) спортсмен, що пробігає коротку дистанцію;б) кінчик олівця, яким пишуть? (а) прямолінійний; б) криволінійний.)

Конкурс «Кросворд» (мал. 1)

Текст кросворда записується завчасно на дошці. Відкривається текст на початку оголошення цього конкурсу. Кожному учневі роздається малюнок-сітка кросворда і копірка. Учень заповнює кросворд, підписує і здає журі, а листок-копія залишається у нього для самоперевірки. Розв’язування кросворда триває протягом регламентованого часу.

 

 

Мал. 1.

 

По горизонталі: 1. Фізична величина, що дорівнює відношенню зміни швидкості до проміжку часу, за який ця зміна відбулася. 2. Тіло, відносно якого розглядається рух інших тіл. 3. Назва курсу фізики 9-го класу. 4. Прилад для вимірювання частоти обертання. 5. Напрямлений відрізок, що з’єднує початкове положення тіла з кінцевим. 6. Рух, при якому всі точки тіла переміщаються однаково. 7. Одиниця шляху. 8. Величина, що є характеристикою руху тіла. 9. Одиниця часу. 10. Одиниця виміру кутів.

По вертикалі: У виділеному стовпчику читається назва одного з розділів механіки. (Кінематика.)

Конкурс «Чи вмієш читати графіки?»

Представники кожної команди беруть по картці. На обдумування відповіді відводиться 2-3 хв. Дублікати графіків, що на картках, заготовлено на великих аркушах, які вивішуються на дошці. Під графіками виконуються розрахунки.

Картка № 1

1. Користуючись графіками, визначити (мал. 1):

 

image56

 

Мал. 1.

 

a) вид руху тіл;

b) прискорення кожного тіла;

c) початкову швидкість тіл і швидкість через 4 с після початку відліку часу.

2. Що відбувається з тілом II через 10 с від початку відліку часу?

3. Записати рівняння руху тіл.

Картка № 2

1. Користуючись графіками, визначити (мал. 2):

 

image57

 

Мал. 2.

 

a) вид руху тіл;

b) початкові швидкості тіл;

c) прискорення кожного тіла.

2. Що відбувається з тілом II у момент часу, що відповідає точці С? Що означає точка перетину графіків?

3. Записати рівняння руху тіл.

Конкурс «Увага, експеримент!»

Представники кожної команди беруть по картці, на якій написано, що потрібно визначити за допомогою експерименту. Завдання можуть бути такі:

Дослід 1. Визначити середню швидкість кулі, що рухається по горизонтальній поверхні на ділянці AB у: см /с,м /с,км /год.

Дослід 2. Визначити прискорення тіла при рівноприскореному русі у стані спокою. (Оскільки v0 = 0, то s = at/2, a = 2s/t2.)

Підсумок уроку

Журі із вчителів та старшокласників оцінює заслуги кожного учасника змагання та переваги кожної команди. Називаються переможці.

Домашнє завдання Повторити розділ «Основи кінематики», усвідомити логіку побудови графіків та засвоїти формули з кінематики.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити