НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ ФІЗИКИ В ШКОЛІ

"ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ. ЗАКОНИ РУХУ"

Урок гонка-марафон

 

Мета. Узагальнити й систематизувати знання учнів про кінематичні величини і зв’язки між ними; поглибити знання про закони Ньютона; показати Практичне застосування і значення законів класичної механіки; розвивати інтерес до фізики.

Тип уроку. Повторювально-узагальнюючий урок.

Обладнання. Прилади для демонстрації явища інерції, вільного падіння, гральний кубик, картки із завданнями.

Методичні поради. Урок «гонка-марафон» проводиться з використанням правил гри-подорожі. Клас ділиться на дві рівносильні групи-екіпажі: «Кінематика» та «Динаміка». Групи комплектують з учнів, які мають різні навчальні досягнення. Час перебування на зупинках — 3-4 хв. Завдання повинні бути чіткими, за кожну правильну відповідь — 1 бал.

 

Хід уроку

Учитель. Урок проведемо у вигляді автомобільної гонки-марафону. Оскільки дистанція велика, у нас буде багато зупинок. І переможе той екіпаж, який за найменший час пройде дистанцію, тобто набере найбільше балів. Тож побажаємо вам щасливої дороги і перемоги в гонці.

Екіпажі готові? Отож, старт!

Перша зупинка — місто Кмітливих.

Кожному екіпажу пропонується розв’язати якісну задачу. За кожну прану відповідь — 1 бал.

Задача 1. Йде механізований збір урожаю. Із бункера комбайна зерно сиплеться в кузов автомобіля. З якою швидкістю повинен рухатися автомобіль? (З такою самою, як і комбайн.)

Задача 2. Чому під час прополювання бур’яни треба витягувати з ґрунту повільно, уникаючи ривків? (Якщо рослину потягти ривком, то внаслідок інерції обірветься, а коріння залишиться в ґрунті.)

Друга зупинка — місто Ерудитів.

Два учні з коленого екіпажу по черзі підходять до столу і кидають кубик, на гранях якого написані формули. Зачитують формулу на верхній грані кубика і називають фізичні величини, що входять у формулу, та одиниці їхнього вимірювання.

Учитель. А зараз перевіримо швидкість вашої реакції. Отже, бліц-запитання. Я називаю фізичну величину, позначення чи формули для яких ви повинні записати на аркуші паперу.

Завдання для екіпажу «Кінематика»:

a) переміщення ();

b) рівняння рівномірного прямолінійного руху (х = х0 + t)

Завдання для екіпажу «Динаміка»:

a) прискорення ();

b) другий закон Ньютона ( = m)

Третя зупинка — місто Віршове.

Один із членів екіпажу зачитує уривок з вірша, а члени другого екіпажу пояснюють, про які механічні явища тут ідеться. Потім екіпажі міняються ролями. Ось приклади таких уривків.

Пливли ми радісно гуртом;

Ті парус прямо нагинали,

Ті одностайно ударяли

Об воду веслами.

М. Рильський

(Взаємодія тіл.)

 

В день ясний горіло сонце,

Нерухомо вітер спав.

Нерухомо в мертвій тиші

Степ незайманий стояв.

А на півдні за лісами

Колихалось море трав,

То над степом буйний вітер

На шовкових струнах грав.

О. Олесь

(Відносність руху.)

 

Усі ми рівні перед ним —

І світлі, й темні, й русі.

Коли й на місці на однім,

То все одно ми в русі.

А він спішить, а він летить,

Бо вічності він служить.

Якщо проґавити хоч мить,

То вже не надолужить.

Що це?

(Час.)

Четверта зупинка — місто Експериментів.

Один із членів екіпажу за допомогою предметів, що є на столі, демонструє механічне явище (явище інерції, вільне падіння тіл) і пояснює його.

П’ята зупинка — місто Знавців.

Фрагмент гри «Що? Де? Коли?»

Для екіпажу «Кінематика». Іде із села до села, а з місця й кроку не зробить. Що це? (Дорога.)

Для екіпажу «Динаміка». Біжить, біжить, не оглядається. Що це? (Час.)

Шоста зупинка — місто Професійне.

Кожен екіпаж по черзі має назвати якнайбільше професій, пов’язаних із механічними явищами. Починає той екіпаж, який має менше балів.

Сьома зупинка — місто Технічне.

Кожний екіпаж (за переліком назв населених пунктів області) з перших букв їхніх назв має скласти назву приладу, пояснити його будову і принцип дії.

Восьма зупинка — місто Помилок.

Учитель. Я пояснюю певне фізичне поняття, припускаючись при цьому деяких помилок. Завдання екіпажів — виправити допущені помилки.

Для екіпажу «Кінематика». Механічний рух — це зміна стану спокою тіла у просторі без зміни часу.

Для екіпажу «Динаміка». Прискорення — це скалярна фізична величина, що чисельно дорівнює відношенню зміни переміщення тіла до інтервалу часу, протягом якого ця зміна відбувалася.

Дев’ята зупинка — місто Мислителів.

Учитель. У цьому місті кожний учасник марафону розв’язує кількісну задачу. Кількість балів екіпажу складається з оцінок кожного її члена (задачі за складністю мають бути однаковими для усіх членів екіпажу). Складність задач визначає учитель з урахуванням часу перебування екіпажів на зупинці.

Десята зупинка — місто Фізичне лото.

Від кожного екіпажу виходить до столу один його представник і з окремих букв складає назву фізичної величини.

Фініш — місто Нерозгаданих таємниць.

Екіпажі отримують кросворди з ключовими словами «КІНЕМАТИКА» та «ДИНАМІКА», які потрібно якнайшвидше розгадати.

Кінематика. (мал. 1)

 

 

Мал. 1.

 

1. Наука про рух і взаємодію тіл. 2. Назва руху, який вивчається у розділі «Кінематика». 3. Рух, під час якого швидкість тіла змінюється однаково за рівні інтервали часу. 4. Час, протягом якого тіло робить один оберт по колу.    5. Напрямлений відрізок прямої, що сполучає початкове положення тіла з його наступним. 6. Розділ фізики, у якому вивчаються причини зміни стану тіла. 7. Кількість обертів тіла навколо центра обертання за одну секунду. 8. Фізична величина, що дорівнює відношенню зміни миттєвої швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого ця зміна відбулася. 9. Зображення на рисунку, що характеризує зміну координати тіла з часом. 10. Видатний італійський фізик, механік, астроном.

Відповідь: 1. Механіка. 2. Рівномірний. 3. Рівноприскорений. 4. Період. 5. Переміщення. 6. Динаміка. 7. Частота. 8. Прискорення. 9. Графік. 10. Галілей.

Динаміка. (мал. 2)

 

 

Мал. 2.

 

1. Прилад для вимірювання сили. 2. Позасистемна одиниця часу. 3. Один із найвидатніших фізиків і математиків, який сформулював загальні закони механічного руху, відкрив закон всесвітнього тяжіння. 4. Фізична величина, яка спричиняє зміну стану руху тіла. 5. Розділ механіки, що вивчає рух без урахування сил, які його спричиняють. 6. Фізична величина, що показує переміщення тіла за одиницю часу. 7. Одиниця часу в СІ. 8. Проміжок часу.

Відповідь: 1. Динамометр. 2. Година. 3. Ньютон. 4. Сила. 5. Кінематика. 6. Швидкість. 7. Секунда. 8. Інтервал.

Перемагає екіпаж, який першим виконає завдання.

Підсумок уроку

Учитель аналізує хід гри на кожному етапі. Успіхи оцінюються у балах, які виставляються у журнал. Члени екіпажу, який переміг, нагороджуються призами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити