НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ ФІЗИКИ В ШКОЛІ

"ЕЛЕКТРОСТАТИКА"

Урок-гра


Мета. Узагальнити та систематизувати навчальні досягнення учнів за темою «Електростатика»; сприяти розвитку логічного мислення, умінню застосовувати знання у нестандартних ситуаціях; виховувати впевненість у власних здібностях і знаннях.

Тип уроку. Урок узагальнення та систематизації знань.

Обладнання. Графо-проектор, плівка із записами запитань та варіантів можливих відповідей, сигнальні картки.

Методичні поради. Такий урок можна проводити під час перевірки теоретичних знань учнів, а також повторення та узагальнення знань із цілого розділу навчального матеріалу. Залежно від мети уроку робота учнів може бути індивідуальною, парною або груповою. Пропонуємо варіант роботи на уроці за правилами, що нагадують телевізійну гру «Перший мільйон».

Правила гри

Нехай група налічує 10 учнів (наповнюваність групи може бути будь-якою). Сформувати групу можна, провівши відбірковий тур жеребкування або врахувавши бажання учнів. Решта учнів стає активними глядачами, до яких гравці можуть звертатися за допомогою.

На робочому місці кожного гравця є чотири сигнальні картки з цифрами 1, 2, 3, 4. Один із десяти гравців — переможець відбіркового туру, що став провідним гравцем — відповідає на запитання після того, як решта гравців покажуть свої варіанти за допомогою сигнальних карток. На обдумування відводиться 30 с.

Відбірковий тур проходить так. Учитель пропонує учням розмістити деякі елементи у певній послідовності. Гравці роблять це за допомогою карток, помічники вчителя фіксують час. Гравець, що виконав завдання правильно і швидше за інших, стає провідним гравцем.

Відповіді провідного гравця мають бути обґрунтованими. Провідний гравець сидить попереду всіх інших гравців і варіантів їхні відповідей не бачить Якщо він дає неправильну відповідь, то обертається до глядачів. У провідного гравця є дві підказки: «50 на 50» та «Допомога глядачів», якими може скористатися лише він.

Відповіді усіх учасників фіксуються після кожного запитання; ті учні, які дали неправильну відповідь, вибувають із гри, отримавши стільки балів, наскільки запитань вони дали правильну відповідь.

Максимальна кількість запитань, на які повинні відповісти гравці, — 12. За кожну правильну відповідь учень отримує один бал. Складність запитань підвищується від етапу до етапу.

Якщо провідний гравець вибуває з гри, його місце займає член команди, який відповів правильно (на цьому етапі гри) на всі запитання, і першим виявив бажання стати провідним гравцем.

Для чіткішої організації проведення гри можна використати графо-проектор. Учитель заздалегідь записує на прозорій плівці запитання. Усі учні класу можуть прочитати на екрані завдання та варіанти відповіді. Після вибору варіанта відповіді за умовним сигналом гравці підіймають відповідні сигнальні картки. Помічники вчителя фіксують результати, після чого свою відповідь дає провідний гравець. Якщо йому потрібна підказка «50 на 50», учитель виключає два варіанти відповіді, а якщо гравець звертається за допомогою до глядачів, вони піднімають сигнальні картки, а провідний гравець робить свій вибір.

Зміст запитань та варіанти відповідей гри за темою «Електростатика».

Завдання відбіркового туру

Розмістіть у порядку збільшення значення електричної ємності:

1) 5 мкФ;

2) 5 мФ;

3) 5 пФ;

4) 5 нФ.

Завдання для основної гри

1. Одиницею вимірювання електричного заряду є...

1) кулон;

2) вольт;

3) ампер;

4) ньютон.

2. Тіло набуває додатного заряду у випадку...

1) втрати електронів;

2) приєднання електронів;

3) втрати протонів;

4) приєднання нейтронів.

3. Як напрямлено вектор напруженості електричного поля, створеного зарядом q у точці А (мал. 1)?

image96

Мал. 1.

 

1) праворуч;

2) ліворуч;

3) униз;

4) угору.

4. Якій величині пропорційна сила взаємодії між двома точковими зарядами?

image95

5. Які із наведених нижче виразів визначають різницю потенціалів через роботу поля?

image98

6. Яке із тверджень правильне?

1) кулонівські сили — сили притягання, а гравітаційні — відштовхування;

2) кулонівські сили — сили відштовхування, а гравітаційні — притягання;

3) кулонівські сили — сили відштовхування і притягання, а гравітаційні — притягання;

4) кулонівські сили — сили притягання, а гравітаційні — притягання і відштовхування.

7. Який із виразів визначає електроємність плоского конденсатора без діелектрика?

8. В якому напрямі рухатиметься заряджена частинка (мал. 2)?

image100

Мал. 2.

1) праворуч;

2) ліворуч;

3) вниз;

4) угору.

9. Щоб удвічі зменшити заряд металевої кульки, необхідно здійснити її контакт із...

1) такою ж за розміром металевою кулькою;

2) такою ж за розміром кулькою, виготовленою з діелектрика;

3) землею;

4) металевою кулькою, радіус якої удвічі більший.

10. Електричне поле створене точковим зарядом q. Деякий заряд здійснює переміщення АВ, АС, ВС, ВD. У якому випадку робота поля з переміщення заряду дорівнює нулю (мал. 3)?

image101

Мал. 3.

1) AАВ;

2) AАСВ;

3) AВС;

4) AВD.

11. Повітряний конденсатор зарядили до якогось потенціалу і в зарядженому стані залили гасом, унаслідок чого енергія конденсатора зменшилася в є разів. У який вид енергії вона перетворилася?

1) у кінетичну енергію електронів;

2) в енергію поляризації часу;

3) у внутрішню енергію гасу;

4) у внутрішню енергію гасу і пластин конденсатора.

12. Чотири однакові точкові заряди  містяться у вершинах квадрата. У яких напрямах рухатимуться ці заряди, якщо їх одночасно відпустити?

1) уздовж діагоналей за межі квадрата;

2) уздовж діагоналей усередину квадрата;

3) залишаться на місці;

4) усі заряди рухатимуться в одному напрямі.

Після закінчення гри підбиваються підсумки, оголошуються учням, які брали участь у грі, оцінки, визначається коло питань, над якими ще потрібно працювати на наступних уроках.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити