ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ - 4 клас розробки уроків - (за підручником І. М. Веремійчика, В. П. Тименка)

ЛІТЕРАТУРА

1. Аксьонова Л. В., Гридіна В. Т. Чарівний барвінок: Хрестоматія з усної народної творчості. 1-5 класи.— Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004.

2. Боеатеева 3. А. Мотиви народних орнаментов в детских аппликациях.— М.: Просвещение, 1986.

3. Бойко В. М. Українські народні традиції в сучасному одязі.— К., 1970.

4. Бурій В. М. Народно-православний календар / Валерій Бурій.— Черкаси: Вертикаль, 2009.

5. Буханченко Р. Чарівні пори року: Хрестоматія для позакласного читання. 1-5 класи.— Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004.

6. Важеніна О. Г. З барвінкового лугу.— К., 1997.

7. Вербицька Зоя, Калачник Наталія. Витинанки.— Тернопіль, 2007.

8. Веремійчик І. М. Трудове навчання: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. М. Веремійчик, В. П. Тименко.— К.: Видавництво «Генеза», 2015.

9. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис.— К., 1991.

10. Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях.— Луцьк: Вежа, 2000.

11. Гайдаренко Е. П. Веселая мастерская. — Донецк: Сталкер, 1997.

12. Гасюк Е. О., Степан М. Г. Художнє вишивання : Альбом.— К.: Вища школа, 1981.

13. Гураш Л. В., Клюєва Г. Г., Богуш А. М. Відгадай! Загадки, прислів’я, приказки та скоромовки у дитячому садку.— К.: Радянська школа, 1981.

14. Дем’янова І. Міжнародний день матері / Тернопільський енциклопедичний словник.— Тернопіль: Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004- 2010.

15. Дісс Є., Кривич О. Християнські зимові свята.— Донецьк: СПД ФО В. І. Сердюк, 2005.

16. Канурская Т. А., Маркман Л. А. Бисер.— М.: Профиздат, 2000.

17. Кара-Васильева Т. В. Українська вишивка: Альбом.— К., 1993.

18. Козуб О. В., Могориша А. І. Фізкультхвилинки та ігри в 1-4 класах.— Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007.

19. Коппалова Н. М. Гурткова робота з аплікації та оригамі.— Тернопіль: Мандрівець, 2007.

20. Короткий енциклопедичний словник з культури.— К.: Україна, 2003.

21. Крищук М. Читанка з народознавства.— Тернопіль, 1993.

22. Мала гірнича енциклопедія. В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького.— Донецьк: Донбас, 2004.

23. Марта Манова. Вишивка.— Братислава: «ПРАЦА», Издательство РПД, 1982.

24. Мельник В. М., Трач С. К. Витинанки на уроках образотворчого мистецтва: Навчальний посібник.— Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2009.

25. Методические рекомендации по проведенню уроков трудового обучения в начальных классах.— М.: ЦГЛ, Ставрополь, 2005.

26. Могилевська С. А. Ця книжка для вас, дівчатка!: Наук.-художн. кн. для серед, та ст. шк. віку / Пер. з рос. О. Е. Пархомовська.— 3-тє вид.— К. : Веселка, 1987.

27. Нариси історії українського декоративно-прикладного мистецтва.— Львів, 1969.

28. Нелюба М. Словник образотворчого мистецтва. Рекомендовано Міжгалузевою лінгвістичною комісією Інституту української мови НАН України.— X., 1996.

29. Орлов П. И. Основи конструирования: Справочно-методическое пособие: в 3 кн.— Изд. 2-е, перераб. и доп.— М.: Машиностроение, 1977.

30. Приймаченко М. Чудо-звірі.— Тернопіль, 2006.

31. Пронников В. А. Икзбана, или Вселенная, запечатленная в цветке.— М.: Наука, 1985.

32. Простір Бісерних Чудес. Скульптура з бісеру: Навчально-методичний посібник.— X.: «Скорпіон», 2006.

33. Решетуха Т. В., Ухіна Т. Б., Лабащук О. В. Фізкультхвилинки у початковій школі.— Тернопіль: Мандрівець, 2007.

34. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука.— К.: Укр. енцикл., 1985.

35. Сучасне українське народне мистецтво.— К.: «Мистецтво», 1976.

36. Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XIII-XVIII cm.).— К., 1992.

37. Українська радянська енциклопедія. В 12-ти томах / За ред. М. Бажана.— 2-ге вид.— К. : Гол. редакція УРЕ, 1974-1985.

38. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру.— Львів : Видавництво «Свічадо», 2007.

39. Цирулик Н. А., Преснякова Т. Н. Уроки творчества. Учебник для 2-го класса.— Самара: Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература», 2002.

40. Знциклопедический словарьФ. А. Брокгаузаи И. А. Зфрона.— С.-Пб. : Брокгауз-Зфрон, 1890—1907.

41. Юрова Е. С. Старинние русские работи из бисера.— М., 1995.

42. Ярешко Л. Є. Весела абетка.— Чернігів: Десна, 1992.

Інтернет-ресурси

1. © 2008-2015 Літературне інтернет-видання «Проба Пера».

2. ©2015. Зоря.

3. 2005-2013 textreferat.com

4. 7westa@gmail.com

5. Copyright © 2010 Гарбуз : Рідне — модне!

6. nashakazka.org.ua

7. Redakcia@angelyatko.com.ua; а/с 5911, м. Львів, 79054 Developer by Rybak М. Журнал «Ангелятко» і «Ангеляткова наука», 2012.

8. www.moi-detki.ru

9. www.skarby.org.ua

10. Вікіпедія.ЬІтІ.

11. Вірші, поезія. Клуб поезії.html

12. Емо! E.html.

13. МегаЗнайка — сайт для дітей, батьків, вчителів.html.

14. Світ казки.html

15. Українські народні казки.html.

16. XahBeh.html.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити