Трудове навчання (для хлопців) - 7 клас розробки укроків - Б. М. Терещук, С. М. Дятленко, В. М. Гащак, Р. М. Лещук

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків трудового навчання в 7 класі

К-сть годин згідно

з програмою

Розподіл годин за темами

Клас

Дата

проведення

les

Тема уроку

Параграф у підручнику

Вступ. Організація робочого місця

1

2

Розділ 1. Основи матеріалознавства


1Види конструкційних матеріалів. Деревина як конструкційний матеріал. Пиломатеріали, способи отримання. їх види та призначення

2, 3

1Властивості деревини. Добір матеріалу для виготовлення виробу. Вибір деревини для виготовлення виробу

4

10

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із деревини


2Елементи графічної грамоти. Поняття про проеціювання. Вигляди виробів на кресленні. Виконання графічного зображення обраного об’єкта праці

5, 6

1Розмічання заготовки. Послідовність виготовлення виробу. Інструменти для розмічання. Прийоми вимірювання заготовок із пиломатеріалів та їх розмічання. Припуски на обробку пиломатеріалів

7

1Пиляння деревини. Інструменти для пиляння деревини. Будова ножівки. Форма зубців ножівки. Розведення та заточування зубців. Пиляння вздовж і впоперек волокон. Припуски на пиляння. Прийоми запилювання. Стусло та його застосування

8, 9

2Стругання деревини. Технологічний процес стругання деревини. Поняття про утворення стружки. Інструмент для стругання (рубанок, шерхебель). Підготовка рубанка до роботи. Прийоми стругання фаски, крайки, пласті. Перевірка якості стругання (на просвіт)

10, 11

1Процес розмічання шипового з’єднання. Види з’єднань. Шипові з’єднання. Розмічання шипового з’єднання. Послідовність виготовлення одинарного шипового з’єднання

12

2Виготовлення шипового з’єднання. Запилювання. Довбання деревини. Долота і стамески, їх призначення. Глухі та наскрізні отвори. Прийоми роботи столярним інструментом під час виготовлення шипових з’єднань.

Припасування елементів шипового з’єднання. Затискні пристрої: струбцини, гвинтовий прес, їх використання в столярній справі

13, 14


1Технологія оздоблення виробу. Призначення оздоблення виробів із деревини. Види оздоблення виробів із деревини. Підготовка поверхонь виробу до оздоблення. Особливості технології оздоблення (обробка поверхні виробу спеціальними розчинами тощо). Шліфувальні матеріали. Матеріали для оздоблення. Прийоми оздоблення виробів із деревини.

Догляд за виробами з деревини

15-19

2

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування


1Сучасні методи обробки деревини Відомості про сучасні методи і прийоми обробки деревини. Електрифіковані знаряддя праці, їх переваги порівняно з ручними і механічними знаряддями праці. Економія матеріалів та електроенергії. Поняття про безвідходне виробництво в сучасній деревообробній промисловості

20, 21

1Основи проектної діяльності. Методи проектування: метод фокальних об’єктів. Алгоритм роботи за методом: вибір випадкових об’єктів, визначення ознак випадково обраних об’єктів, приєднання їх ознак до фокального об’єкта

25, 26

2

Розділ 4. Технологія побутової діяльності


1Основи технології малярних робіт. Малярні роботи. Матеріали та інструменти для малярних робіт. Технологія виконання малярних робіт

27, 28

1Технологія кріплення настінних предметів. Способи розміщення і кріплення предметів у інтер’єрі кімнати. Інструменти та пристосування для кріплення предметів. Прилади для пошуку проводів електромережі. Кріпильні вироби: шурупи, дюбелі, анкери

29

3

Резерв часу

16

Усього


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити