Трудове навчання (для хлопців) - 7 клас розробки укроків - Б. М. Терещук, С. М. Дятленко, В. М. Гащак, Р. М. Лещук

Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ

Тема: ЕЛЕМЕНТИ ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТИ. ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ОБРАНОГО ОБ’ЄКТА ПРАЦІ

Мета: формувати вміння геометричної побудови проекцій предмета на дві та три взаємно перпендикулярні площини; розвивати технічне мислення.

Ключові поняття: фронтальна площина, профільна площина, невизначеність предмета.

Об’єкти практичної діяльності учнів: виконання графічного зображення обраного об’єкта праці.

Обладнання: креслярські інструменти, набір предметів різної геометричної форми.

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

ОЧІКУВАНІ НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Уміння пояснювати особливості графічних зображень об’ємних виробів.

2. Уміння визначати необхідну та достатню кількість виглядів на графічних зображеннях.

3. Уміння застосовувати метод проеціювання на дві площини в процесі виконання креслень предметів об’ємної форми.

4. Уміння застосовувати метод проеціювання на три площини в процесі виконання креслень предметів об’ємної форми.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

III. Практична робота Виконання графічного зображення обраного об’єкта праці у двох, трьох проекціях.

IV. Підбиття підсумків, оцінювання результатів роботи.

КОМЕНТАР ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Цей урок передбачає формування в учнів практичних умінь та навичок з виконання двох і трьох проекцій об’ємної деталі та деталей виробу з деревини.

Перед виконанням практичних завдань слід повторити раніше отримані знання. Із цією метою проводять усне опитування, щоб акцентувати увагу учнів на основних теоретичних моментах: поняття, особливості побудови, порядок побудови.

Наводимо орієнтовний перелік запитань:

- Що називають проекцією?

- Яке проеціювання використовують для побудови проекцій на кресленнях деталей?

- Чим проекція відрізняється від креслення?

- Скільки проекцій необхідно для плоскої деталі з фанери?

- Від чого залежить кількість виглядів (проекцій) об’ємної деталі з деревини або іншого матеріалу?

Далі вчитель коротко нагадує послідовність виконання двох і трьох проекцій деталі та на дошці записує план побудови (можна використати саморобний плакат). Для формування об’ємно-просторового мислення учням пропонується виконати ряд тестових завдань.

Завдання 1. За технічними рисунками (мал. 25) знайти три проекції відповідної деталі.

Мал. 25. Технічні рисунки

Проекції

Таблиця для заповнення

Технічний

рисунок

Фронтальна

проекція

Горизонтальна

проекція

Профільна

проекція

А

4

13

10

Б

     

В

     

Г

     

Д

     

Завдання 2. Визначити, який з варіантів виконання трьох проекцій (мал. 26) є найбільш раціональним. Зазначити номер.

Мал. 26. Зразок роздавального матеріалу

Під час виконання практичної роботи Виконання графічного зображення обраного об’єкта праці у двох, трьох проекціях учні виконують технічний рисунок і креслення виробу (зображення якого потребує двох або трьох проекцій), запланованого для виготовлення. У цьому випадку доцільно підготувати готові деталі або технічні малюнки (мал. 27).

Мал. 27. Зразки деталей

У ході виконання практичної роботи вчитель надає учням консультації, за потреби пропонує внести корективи. Практичну роботу учні виконують у Робочих зошитах або на окремих аркушах.

Після завершення практичної роботи вчитель проводить аналіз виконаних робіт, звертає увагу учнів на кращі проекції, акцентує увагу на допущених помилках та пояснює способи їх усунення.

Як домашнє завдання можна запропонувати учням опрацювати текст підручника та за потреби завершити або виправити недоречності, виявлені п ід час виконання роботи у класі. Підготувати інформацію про контрольно-вимірювальні інструменти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити