Усі уроки курсу Я у світі 4 клас - 2015 рік

Людина і світ

УРОК 32 СПІВРОБІТНИЦТВО ЛЮДЕЙ З ПРОБЛЕМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ І ЖИТТЯ

Мета: навести приклади співробітництва України з іншими країнами з проблем збереження природи, енергозбереження, безпечного життя, боротьби зі стихіями; розвивати мовлення, мислення; виховувати екологічну культуру.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Презентація проектів «Уявні подорожі в інші країни».

— Що таке міжнародне співробітництво?

— Які міжнародні організації з охорони природи вам відомі?

— Чи можна в окремо взятій країні забезпечити існування без екологічних проблем?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як люди світу співпрацюють з проблем збереження природи і життя.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Повідомлення вчителя

— Колись у прадавні часи люди жили у повній гармонії з природою і в злагоді поміж собою, не знали злиднів, горя й страждань і були набагато щасливіші, ніж пізніші покоління людей. Але на всіх етапах свого існування люди зустрічалися з різноманітними труднощами і проблемами, які повинні були долати і розв’язувати для того, щоб покращити або навіть зберегти своє існування. Невміння ж чи неможливість вчасно розв’язати ці проблеми інколи призводили до зникнення цілих народів або до загибелі великих цивілізацій.

Чи не найважливішою з проблем стала екологічна проблема. Вона викликана різким загостренням суперечностей між природою і суспільством унаслідок надмірного і неконтрольованого впливу на природу з боку суспільства, що поставило під загрозу існування самих людей. Негативні наслідки цього впливу проявляються в порушенні природних процесів і екологічних зв’язків, у забрудненні навколишнього середовища, у вимиранні представників флори й фауни.

Найзагрозливішою із цих ознак є зміна складу атмосфери і, внаслідок цього, потепління клімату («парниковий ефект»), яке може призвести до розтавання льодів і різкого підвищення рівня океану. Занепокоєння викликають також скорочення озонового шару, який захищає все живе на Землі від жорсткого ультрафіолетового випромінювання Сонця; забруднення нафтовою плівкою морів і океанів; знищення лісів, які є головними «фабриками» кисню.

За останні 500 років людиною було знищено близько 2/3 лісів, які покривали Землю. Половина пустель, які становлять зараз 10 % земної поверхні, — також наслідок людської діяльності. Щорічно на земній кулі зникає по одному виду тварин і рослин. У багатьох річках і озерах унаслідок їх отруєння шкідливими відходами виробництва не залишилося нічого живого. Зараз під загрозою забруднення перебувають навіть моря та океани. Приблизно 1,7 млрд людей страждають від нестачі чистої питної води.

Основна причина цього — хижацьке ставлення до природи та розвиток суспільного виробництва в цілому, розвиток цивілізації: збільшення обсягу транспорту, зростання міст, створення штучних водоймищ, зміна русел річок та ін. Отже, часом те, що є благом для людини, обертається бідою для природи.

Отже, розв’язання екологічної проблеми — першочергове завдання сучасного людства. Природно, що вона не може не викликати занепокоєння у всьому світі. Це знаходить своє відображення в поширенні різних громадських рухів за охорону природи, у вимогах проводити активнішу природоохоронну політику й застосовувати суворіші засоби покарання до порушників екологічних вимог, здійснювати екологічну переорієнтацію економіки тощо.

Серед найвідоміших організацій — Міжнародна організація «Грінпіс» — бореться за збереження лісів, океанів, рослин і тварин на Землі. Це Всесвітній фонд охорони дикої природи, який проводить яскраві креативні акції порятунку планети від забруднення, захисту від глобального потепління, порятунку від вимирання рідкісних видів тварин.

Не менш важливе значення для сучасного людства має також розв’язання енергетичної проблеми.

Інтенсивний розвиток сільського господарства і, особливо, промисловості характеризується постійним зростанням енергоспоживання. За деякими даними, за останні 50 років людство використало 2/3 всього палива, добутого за час його існування. Це призвело до швидкого використання найбільш доступних родовищ паливних ресурсів. Подальший розвиток енергетики на основі викопного палива — вугілля, нафти і газу, не кажучи вже про його збитковість для природи і здоров’я людей через шкідливі викиди, призводитиме до значного подорожчання електроенергії. Тому перед людством постало завдання використання екологічно чистіших і дешевших альтернативних видів енергії — атомної, сонячної та інших.

Однією з глобальних проблем є запобігання стихіям. Ця проблема має надзвичайну важливість для всього людства. Адже, за даними Міжнародного Червоного Хреста, стихійні лиха за 100 останніх років забрали більше 11 млн людських життів, у тому числі від повенів — 9, від ураганів — 1, від землетрусів — 1 млн. У наш час спостерігається тенденція зростання чисельності потерпілих від стихійних лих. Картини після деяких стихійних лих можуть зрівнятися з наслідками сучасної війни, і для їх ліквідації потрібні зусилля багатьох країн світу.

Проблема взаємодії суспільства і природи має планетарний характер. Зберегти природу в стані, придатному для життя людини, можна тільки загальними зусиллями населення всієї Землі. Природа не визнає кордонів: забруднення повітря і водних ресурсів не має кордонів, а деякі особливо цінні, унікальні природні комплекси, території належать кільком державам.

Отже, щоб розв’язати складні проблеми охорони і збереження природи, люди всієї Землі повинні об’єднатися. Уже сьогодні держави світу підписують між собою угоди про спільну охорону природи.

Ще на початку XX ст. учені багатьох європейських країн виступали за міжнародне співробітництво в галузі охорони природи. Важливий крок у даній справі зробив міжнародний з’їзд охорони природи, що відбувся 1913 р. у Швейцарії. Але широкого визнання ця ідея набула після Другої світової війни. У Франції на Міжнародному конгресі в 1948 р. відбулося створення Міжнародної спілки охорони природи (МСОП). ООН, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ), Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ), Продовольча і сільськогосподарська організації, ЮНЕСКО, програми ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) та багато інших організацій працюють над проблемами охорони природи. Україна успішно співпрацює з цими організаціями.

Щоб припинити винищення рослин і тварин, у 1948 році при ООН був створений Міжнародний союз охорони природи, який узяв під свою опіку рідкісні види рослин і тварин.

У 1966 році вперше була видана Міжнародна Червона книга. Відтоді в країнах світу почали складати свої національні Червоні книги.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

— Запропонуйте рішення, ідеї для розв’язання проблеми.

1- ша група — зменшення кількості відходів.

2- га група — збереження атмосфери.

3- тя група — охорона ґрунтів.

4- та група — використання палива.

Презентація роботи груп.

1-ша група. Методи зменшення кількості відходів - Переробка вторинної сировини: паперу, скла, пластика, жерстяних банок.

- Розсортування сміття.

- Відмова від виробництва шкідливих упаковок, перехід на використання паперових пакетів, скляних банок які можна багаторазово використовувати.

- Змінити своє власне ставлення до природи.

2- га група. Заходи для збереження атмосфери

- Зберігати ліси, насаджувати нові лісові масиви.

- Не користуватися аерозольними розпилювачами, що містять фреони, які знищують озоновий шар.

- Не спалювати сміття.

- Охороняти водні ресурси.

- Не викидати сміття у річки і моря.

- Економити воду під час прання, прибирання, гігієнічних процедур.

- Ремонтувати зламані крани.

- На фабриках, заводах будувати очисні споруди.

3- тя група. Охорона ґрунтів

- Розумно використовувати хімічні добрива.

- Правильно поливати ґрунти.

- Боротися з ярами.

- Насаджувати ліси та лісосмуги.

4- та група. Використання палива

- Економно і раціонально використовувати невідновлювальні джерела енергії.

- Поліпшувати теплоізоляцію будинків.

- Економити електроенергію.

- Не користуватися пластиковими упаковками, на виробництво яких витрачається значна кількість нафти.

2. Гра «Допомога — шкода — значна шкода»

Учні показують відповідну картку: «Допомога» — зелена картка, «Шкода» — жовта, «Значна шкода» — червона картка.

- Вирубування лісу

- Сміття на галявині

- Лійка і квіти

- Пташка у клітці

- Зірвані квіти

- Викидання у моря нафти внаслідок аварій

— Видатний педагог В. Сухомлинський писав: «Людина звелася над світом усього живого насамперед тому, що горе інших стало її особистим горем».

Як ви розумієте ці слова?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці?

— Які заходи щодо охорони навколишнього середовища ви знаєте?

— Які заходи з охорони різних ресурсів ви знаєте?

— Якою є роль і заходи держави у природоохоронній справі?

— Який може бути ваш особистий внесок у справу охорони природи?

— Які є міжнародні природоохоронні організації?

— Чому охорону природи вважають однією з найважливіших проблем сучасності?

— Поясніть, чому тільки спільними зусиллями народи Землі можуть розв’язати ці проблеми?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти розповідь «Як я можу допомогти довкіллю?».


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.