Організм людини як біологічна система

Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин. Характеристика тканин. Органи

Організм людини складається з величезної кількості клітин, різних за формою, розмірами, масою і функціями, але всі вони мають деякі спільні риси будови. Основні частини клітин - цитоплазма і ядро. У ядрі містяться хромосоми — носії спадкових задатків організму. Клітина вкрита мембраною, що забезпечує вибірну проникність речовин. У цитоплазмі містяться органели: ендоплазматична сітка, рибосоми, мітохондрії, лізосоми, комплекс Гольджі, клітинний центр. Органели функціонують взаємоузгоджено, забезпечуючи нормальну життєдіяльність клітини. Отже, клітина є цілісною біологічною системою.

Обмін речовин та енергії, розмноження, ріст, відновлення структур, подразливість і саморегуляція - основні властивості клітин.

До складу клітин входять різні хімічні сполуки: неорганічні та органічні. До неорганічних належать вода і мінеральні солі. Серед органічних сполук найбільше значення мають білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти.

Сукупність клітин і міжклітинної речовини, подібних за походженням, будовою і функціями, називають тканиною. У організмі людини виділяють такі тканини: епітеліальну, сполучну, м’язову та нервову.

Епітеліальна тканина утворює покриви тіла, залози і вистилає порожнини внутрішніх органів.

Сполучна тканина (кісткова й хрящова) забезпечує опору органів, виконує трофічну та пластичну функції. Кров і лімфа утворюють внутрішнє середовище організму і виконують захисну функцію.

М’язова тканина — основна тканина скелетних м’язів та багатьох внутрішніх органів. З м’язовою тканиною пов’язана функція руху.

Нервова тканина (становить масу головного і спинного мозку) забезпечує регуляцію діяльності органів і зв’язок організму із зовнішнім середовищем.

Із тканин формуються органи. Орган - частина тіла, що має певну форму, будову, місце і виконує одну чи кілька специфічних функцій. Рука, серце, нирки, печінка, шлунок, легені - це органи. Органи, що разом виконують спільні функції, становлять фізіологічні системи (нервова, ендокринна, опорна-рухова, кровоносна, дихальна, травна, сечостатева, сенсорна). Різні фізіологічні системи у поєднанні з певними органами утворюють функціональні системи.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити