Сила та імпульс. Закон збереження імпульсу

У фізиці існують особливі величини (імпульс та енергія), які мають властивість збереження.

Імпульс тіла — це добуток маси тіла на його прискорення. Імпульс є векторною величиною. Він вимірюється в кілограмах, помножених на метр і поділених на секунду.

Величина, яка дорівнює добутку сили, що діє на тіло та часу дії сили, називається імпульсом сили. Вводячи ці поняття, можна отримати ІІ закон Ньютона в імпульсній формі: зміна імпульсу тіла дорівнює імпульсу сили.

Закон збереження імпульсу: геометрична сума імпульсів тіл, що взаємодіють тільки між собою, зберігається незмінною.

Систему тіл, які взаємодіють тільки між собою, називають замкнутою системою. Закон збереження імпульсу дозволяє розв’язувати задачі, які стосуються зіткнення тіл.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити