Складносурядні речення

Складні речення, у яких прості (сурядні) речення рівноправні за змістом і пов’язані сурядними сполучниками, називаються складносурядними реченнями.

Прості речення, які входять до складносурядного, можуть бути як двоскладними, так і односкладними (Проходив дощ, а потім було зимно (Л. Костенко)).

Частини складносурядного речення можуть поєднуватись такими сполучниками: 1) єднальними і, й, та (у значенні і), ні…ні, що позначають одночасність чи послідовність дій, подій, явищ (Тепло було, й вишні цвіли рясно (Марко Вовчок)); 2) протиставними а, але, та (у значенні але), проте, зате, однак, що позначають відношення протиставлення або зіставлення подій чи явищ (Дніпро ще не зовсім звільнився від криги, проте навігація почалася); 3) розділовими або, чи, хоч, то…то, чи…чи, хоч...хоч, не то…не то, або…або, що передають значення несумісності, чергування або взаємовиключення ( Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила (Леся Українка)). Важливо, що сполучники сурядності завжди ставляться між простими реченнями, які входять до складносурядного і належать всьому реченню в цілому.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити