Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

ПЕРЕДМОВА


Довідник, який ви тримаєте в руках, є частиною комплексу, який складається з чотирьох посібників. Запропонований теоретичний курс, приклади розв’язання вправ та тестові завдання укладено відповідно до переліку тем, які увійшли до програми зовнішнього оцінювання з математики.

Матеріал цього посібника розбито на 6 розділів: 4 розділи з алгебри і початків аналізу та 2 з геометрії.

На початку кожного розділу подано короткі, але вичерпні теоретичні відомості, які проілюстровано достатньою кількістю прикладів, що подано із повними розв’язаннями. Всі розділи, крім розділу IV з алгебри та початків аналізу (який містить всього три параграфи), мають контрольні тести. В кінці кожного розділу запропоновано тестові завдання для самостійного виконання. До всіх завдань у кінці посібника подано відповіді.

Для самостійного виконання у кожному розділі запропоновано: 60 завдань із вибором однієї правильної відповіді (у розділі IV з алгебри і початків аналізу таких завдань 20); 5 завдань на встановлення відповідностей (у розділі IV з алгебри та початків аналізу таких завдань - 3) та 20 завдань з короткою відповіддю (у розділі IV з алгебри та початків аналізу таких завдань - 8).

Запропонований посібник допоможе самостійно або за допомогою викладача підготуватися до вступного випробування. Спочатку потрібно засвоїти теоретичні відомості розділу, що вивчається, розглянути приклади розв’язування вправ та розв’язати контрольні тести. Після цього потрібно приступити до самостійного розв’язування тестових завдань. Спочатку необхідно розв’язати завдання із вибором однієї правильної відповіді із п’яти запропонованих. Після цього приступити до розв'язання вправ на встановлення відповідностей. У цих вправах у кожному завданні подано інформацію, яку позначено цифрами і буквами. Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність (утворити логічні пари). Далі пропонується розв’язати завдання із короткою відповіддю, якою є ціле число або скінчений десятковий дріб.

Після опрацювання цього посібника для закріплення теоретичних відомостей ми пропонуємо Вам серію з таких трьох посібників:

а) «Математика. Тестові завдання. Домашні вправи». Ці вправи дають змогу за допомогою вчителя, так і самостійно закріпити теоретичний матеріал при опрацюванні тестових завдань;

б) «Математика. Збірник типових тестових завдань. 16 варіантів». Посібник дає змогу закріпити Ваші знання та провести тренувальне пробне зовнішнє оцінювання. Він містить 16 варіантів завдань;

в) «Математика. Збірник тестових завдань». Посібник складається з тестових завдань для домашніх вправ та варіантів типових тестових завдань.

Для самоконтролю в наведених вище посібниках подано відповіді.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити