Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ І. ЧИСЛА І ВИРАЗИ

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ.


Завдання з вибором однієї правильної відповіді.


Завдання 1-60 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.

1. У коробці менше 40 цукерок. Цукерки можна порівну розділити між двома або трьома дітьми, але не можна між чотирма. Яка найбільша можлива кількість цукерок може бути в коробці?


2. В ящику знаходяться білі та чорні кульки у відношенні 3:1. Укажіть число, яким може виражатися загальна кількість кульок у ящику.


3. У Сергія є певна кількість слив. Якщо він розкладе їх у купки по 4 сливи, то одна слива залишиться, а коли розкладе їх по 3, то зайвих слив не виявиться. Яка кількість слив із запропонованих може бути у Сергія?


4. Відомо, що 410 + n, яке значення із запропонованих може приймати число n?


5. Яку з цифр потрібно підставити замість * у число , щоб воно ділилося на 3 без остачі?


6. Сума чисел 212 + а ділиться на 5. Яке значення із запропонованих може приймати число а?


7. Обчислити:


8. Обчислити:


9. Обчислити:


10. На скільки 3/4 числа 360 більше за 0,35 числа 420?


11. Указати правильну нерівність.


12. Визначити кількість усіх звичайних дробів із знаменником 24, які більше за 3/4, але менше за 7/8.


13. Визначити кількість усіх звичайних дробів із знаменником 28, які більші за 6/7, але менше за 1.


14. Розташувати в порядку зростання числа 7100; З200; 2300.


15. Розташувати в порядку спадання числа


16. Указати правильну нерівність, якщо


17. Відомо, що Яка з нерівностей правильна?


18. Молоко містить 3% білків. Скільки всього білків (у г) міститься у 900 г молока?


19. Банк сплачує своїм вкладникам 15% річних. Скільки грошей треба покласти на рахунок, щоб через рік отримати 180 грн. прибутку?


20. Вкладник поклав на рахунок у банку 5000 грн., а через рік мав на цьому рахунку 5800 грн. Який відсоток річних дає банк?


21. За переказ грошей клієнт повинен заплатити банку винагороду в розмірі 1,5% від суми переказу. Скільки всього грошей (у гривнях) йому потрібно сплатити в касу банку, якщо сума переказу становить 4000 грн.?


22. Кількість дівчат у класі становить 60% від кількості хлопців. Який відсоток усіх учнів у класі становлять дівчата?


23. Обчислити:


24. Обчислити:


25. Спростити вираз:


26. Обчислити:


27. Обчислити:


28. Знайти значення виразу:


29. Обчислити:


30. Обчислити:


31. Обчислити:


32. Дано: log 5 4 = m. Знайти: log 25 16.


33. Дано: lg = 5. Знайти: lg(100b2).


34. Обчислити:


35. Яке з наведених чисел є раціональним?


36. Розташувати числа в порядку зростання:


37. Розташувати числа у порядку спадання:


38. Обчислити:


39. Обчислити:


40. Обчислити:


41. Обчислити:


42. Обчислити:


43. Спростити вираз:


44. Знайти cos α +cos β, якщо α - β = 180°.


45. Знайти значення виразу


46. Спростити вираз:


47. Виконати віднімання:


48. Виконати ділення:


49. Спростити вираз:


50. Знайти вираз, що тотожно рівний даному:


51. Виконати додавання:


52. Виконати віднімання:


53. Знайти значення виразу


54. Обчислити:


55. Обчислити:


56. Обчислити:


57. Обчислити: loga , якщо logab = 5.


58. Обчислити: lg(25а) + lg(4b), якщо lg(ab) = 3, а > 0, b > 0.


59. На змаганнях з настільного тенісу брали участь рівні за складом команди, усього 34 дівчинки і 51 хлопчик. Скільки дівчат було в кожній команді?


60. Довжина кроку батька 70 см, довжина кроку сина 40 см. Яку найменшу відстань вони повинні пройти, щоб кожний зробив ціле число кроків?


Завдання на встановлення відповідностей.


У завданнях 1-5 до кожного з рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.


1. Установити відповідності між виразами (1-4) та їх значеннями якщо х = 1,5 (А-Д).

А 0,5

Б 1

В -0,5

Г 2,25


2. Установити відповідність між числовими виразами (1-4) та їхніми значеннями (А-Д).

1 20022 - 19982

2 1742 - 174 ∙ 268 + 1342

3 822 + 82 ∙ 76 + 382

4 1212 – 21 ∙ 121 - 121 + 21

А 1600

Б 1440

В 14400

Г 12000

Д 16000


3. Установити відповідність між формулами зведення (1-4) та виразами, які їм тотожно дорівнюють (А-Д).

1 sіn(π + α)

2 соs(2π - α)

3 sіn

4 соs

А 1

Б – sin α

В sіnα

Г –соsα

Д соsα


4. Установити відповідність між числовими виразами (1-4) та значеннями цих виразів (А-Д).

А 6

Б З

В 5

Г -6

Д -3


5. Установити відповідність між числовими виразами (1-4) та значеннями цих виразів (А-Д).

А 2

Б 2/3

В 3/2

Г 1/3

Д 1/2


Завдання з короткою відповіддю.


1. Ціна товару спочатку знизилася на 10%, але згодом нову діну підняли на 20%. На скільки відсотків кінцева ціна товару більша від початкової?


2. Обчислити:


3. Знайти х із пропорції:


4. Знайти значення виразу:


5. Обчислити:


6. Обчислити:


7. Обчислити:

8. Обчислити:


9. Знайти значення виразу:


10. Знайти значення виразу:

11. Обчислити кут при х = π/9 значення виразу


12. Спростити вираз:


13. Знайти якщо відомо, що


14. Обчислити значення виразу якщо α = 45°.


15. Знайти sin 4α, якщо


16. Спростити вираз


17. Знайти значення виразу

якщо а = 2013; b = 2012.


18. Знайти значення виразу якщо x = -3,17 ; у = -1,17.


19. Знайти значення виразу

якщо х = 1999.


20. Знайти значення виразу

якщо a =, b =.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити