Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ II. РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 1


1. Яке із запропонованих рівнянь рівносильне рівнянню -2х = 10?


2. Яке із запропонованих рівнянь не має розв’язків?


3. При якому значенні х значення виразу х - 7 дорівнює числу -4,2?


4. Розв’язати рівняння: 1,5(х - 4) = 6 - 1,5x.


5. При якому значенні а рівняння а(а - 5)х = 5 - а має безліч розв’язків?


6. Яка із запропонованих пар чисел є є розв’язком рівняння з двома змінними 2х - у = 7?


7. Знайти координати точок перетину графіків рівнянь х - у = 2 і х + у = 4.


8. Скільки розв’язків має система рівнянь:


9. Розв’язати систему рівнянь:


10. При якому значенні параметра а прямі 2х + Зу = 6 і Зх - у = а перетинаються в точці, що належить осі ординат?


11. Знайти корінь рівняння:


12. При якому значенні а система має безліч розв’язків?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити