МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ II. РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 1

 

1. Яке із запропонованих рівнянь рівносильне рівнянню -2х = 10?

 

2. Яке із запропонованих рівнянь не має розв’язків?

 

3. При якому значенні х значення виразу х - 7 дорівнює числу -4,2?

 

4. Розв’язати рівняння: 1,5(х - 4) = 6 - 1,5x.

 

5. При якому значенні а рівняння а(а - 5)х = 5 - а має безліч розв’язків?

 

6. Яка із запропонованих пар чисел є є розв’язком рівняння з двома змінними 2х - у = 7?

 

7. Знайти координати точок перетину графіків рівнянь х - у = 2 і х + у = 4.

 

8. Скільки розв’язків має система рівнянь:

 

9. Розв’язати систему рівнянь:

 

10. При якому значенні параметра а прямі 2х + Зу = 6 і Зх - у = а перетинаються в точці, що належить осі ординат?

 

11. Знайти корінь рівняння:

12. При якому значенні а система має безліч розв’язків?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити