МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ II. РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 2

 

1. Знайти корені рівняння: х2 - 2х = 0.

 

2. Яке з квадратних рівнянь не має розв’язків?

 

3. Розв’язати рівняння: (х + 2)(х - 1) = 4.

 

4. Один з коренів рівняння ах2 - Зх + 4 = 0 дорівнює 2. Знайти інший корінь.

 

5. Знайти найменше значення х, при якому значення виразів х2 - 2х і х + 4 рівні між собою.

 

6. Чому дорівнює сума коренів рівняння х2 - 4х - 17 = 0?

 

7. х1 і х2 - корені рівняння 2х2 - 5х - 1 = 0. Знайти:

 

8. Розв’язати рівняння:

 

9. Скільки дійсних коренів має рівняння:

 

10. Знайти розв’язки рівняння:

 

11. При якому значенні параметра m рівняння має єдиний розв’язок?

 

12. Розв’язати рівняння: Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь запишіть їх суму.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити