Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ II. РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № З


1. Знайти корені квадратного тричлена: х2 + 6х + 5.


2. Який із запропонованих квадратних тричленів не можна розкласти на лінійні множники на множині дійсних чисел?


3. Розкласти на множники квадратний тричлен: 2x2 - 2х — 12.


4. Розв’язати систему рівнянь:


5. Знайти розв’язки системи:


6. Розв’язати систему рівнянь:


7. Знайти цілі числа, у яких сума дорівнює 7, а добуток 10.


8. В одному мішку борошна удвічі більше, ніж у іншому. Коли з першого мішка пересипали у другий 5 кг борошна, то в обох мішках борошна стало порівну. Скільки було борошна спочатку у другому мішку?


9. В опуклому многокутнику 35 діагоналей. Знайти кількість його сторін.


10. Майстер і учень, працюючи разом, виконали завдання за 4 год. За скільки годин може виконати це завдання учень, працюючи окремо, якщо йому на це потрібно на 6 год. більше, ніж майстрові?


11. 3 міста в село, відстань між якими 24 км, одночасно вийшов пішохід і виїхав велосипедист. Швидкість велосипедиста на 8 км/год. більша за швидкість пішохода. Тому велосипедист приїхав у село на 4 год. швидше ніж туди дійшов пішохід. Якою (у км/год.) була швидкість пішохода?


12. Дано двоцифрове натуральне число, сума квадратів цифр якого дорівнює 85. якщо до цього числа додати 9, то отримаємо число, що записане тими самими цифрами, але у зворотному порядку. Знайти дане число.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити