МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ І. ЧИСЛА І ВИРАЗИ

§4. ПРАВИЛА ДІЙ З РАЦІОНАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ.

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 1

 

1. Подати у вигляді неправильного дробу число 6.

 

2. Яку з наведених цифр можна підставити замість * у запис 41*3 > 4174, щоб утворилася правильна нерівність?

 

3. Укажіть правильну нерівність.

 

4. Укажіть неправильну нерівність.

 

5. Записати десятковий дріб 5,03 у вигляді мішаного числа.

 

6. Яке з округлень числа до десятих зроблено правильно?

 

7. Знайти частку 87 : 2,6 і округлити ЇЇ до десятих.

 

8. Знайти значення виразу: (39 - 23,4) : |-65|.

 

9. Обчислити:

 

10. Обчислити:

 

11. Виконати дії:

 

12. Відомо, що a/b = 2. Чому дорівнює частка чисел 0,25а і 1,25b?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити