МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ II. РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 6

 

1. Обчислити:

 

2. Який з виразів не має змісту?

 

3. Розв’язати рівняння: sin 2x = 1.

 

4. Дано три рівняння:

Вказати всі рівняння, які мають розв’язки.

 

5. Розв’язати рівняння:

 

6. Знайти (у градусах) найменший додатний розв’язок рівняння: 2 sіn2 x + sіn х - 1=0.

 

7. Розв’язати рівняння: 2 соs x - sin2 x = 2.

 

8. Розв’язати рівняння:

 

9. Яке із запропонованих чисел є розв’язком нерівності sin x < ½?

 

10. Розв’язати нерівність:

 

11. Знайти (у градусах) найбільший від’ємний розв’язок рівняння: sin 5x sin 3x = 0.

 

12. (х0; у0) - розв’язок системи

Розв’язати систему, і у відповідність запишіть величину

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити