МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ II. РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ.

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 

Завдання 1-60 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.

1. Задано рівняння:

Указати всі рівняння, які не мають коренів на множині дійсних чисел.

 

2. Скільки всього коренів має рівняння x3 – 4lxl = 0?

 

3. Скільки коренів має рівняння xlxl – 2x = 0?

 

4. Вказати суму коренів рівняння: lx + 2l =5.

 

5. Розвяжіть рівняння 3/x = 5.

 

6. Розв’яжіть рівняння lх2 -l = 1.

 

7. Чому дорівнює добуток коренів квадратного рівняння х2 - 5х - 2 = 0?

 

8. Чому дорівнює сума коренів квадратного рівняння х2 +7х - 3 = 0?

 

9. Скільки дійсних коренів має рівняння х2 - 2х + 7 = 0 ?

 

10. Знайти корені рівняння:

 

11. Яке з рівнянь має розв’язок (3;-1)?

 

12. Указати проміжок, якому належить корінь рівняння: 3х = 1/81.

 

13. Розв’язати рівняння:

 

14. Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння 2х = 9?

 

15. Яке з рівнянь має безліч коренів?

 

16. Указати пару, яка є розв’язком рівняння: х - у = 5.

 

17. Знайти суму коренів рівняння:

 

18. Знайти точку перетину графіків функцій:

 

19. Розв’яжіть рівняння:

 

20. Розв’язати рівняння:

 

21. Розв’язати рівняння:

 

22. Скільки коренів має рівняння sin х = ?

 

23. Розв’язати рівняння:

 

24. Розв’язати рівняння: sin(4x) = 1.

 

25. Розв’язати рівняння: 2cosx = 1.

 

26. Розв’язати рівняння:

 

27. Розв’язати рівняння: sin x – cos x = 0.

 

28. Розв’язати рівняння:

 

29. Розв’язати рівняння:

 

30. Розв’язати рівняння:

 

31. При якому значенні параметра а рівняння х2 = а + 1 має єдиний розв’язок?

 

32. При якому значенні параметра а рівняння х2 + 2х + а = 0 має єдиний розв’язок?

 

33. Якщо то d =

 

34. Якщо то l =

 

35. Якщо

 

36. Розв’язати нерівність: х2 > 2х.

 

37. Розв’язати нерівність:

 

38. Відомо, що а > b. Яка з нерівностей хибна?

 

39. Для якої з нерівностей число -1 є розв’язком?

 

40. Яке із запропонованих чисел є розв’язком нерівності х2 – х - 2 < 0?

 

41. Яка з нерівностей є правильною при будь-якому значенні х?

 

42. Яка з нерівностей є правильною, якщо m > n?

 

43. Розв’язати нерівність:

 

44. Розв’язати нерівність:

 

45. Розв’язати нерівність:

 

46. Яка з пар чисел є розв’язком системи:

 

47. Розв’язати систему нерівностей:

 

48. Чому дорівнює сума цілих розв’язків нерівності х2 х 6 < 0?

 

49. Розв’язати нерівність: (1/3)x 1/9.

 

50. Розв’язком якої нерівності є число 64?

 

51. Розв’язати нерівність:

 

52. Розв’язати нерівність:

 

53. Розв’язати нерівність:

 

54. Розв’язати нерівність:

 

55. Розв’язати нерівність:

 

56. Скільки цілих розв’язків має рівняння:

 

57. Яке з запропонованих чисел є розв’язком нерівності sin x > cos x?

 

58. На малюнку 60 зображено графіки функцій f(x) = log3 х + 2 та Скільки всього цілих розв’язків має нерівність f(x) g(x)?

 

59. На малюнку 61 зображено графіки функцій f(х) = та Указати проміжок, на якому виконується нерівність f(x) g(x).

 

60. Розв’язати нерівність: на проміжку (0;π).

 

 

Завдання на встановлення відповідностей.

 

У завданнях 1-5 до кожного з рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

1. Установити відповідність між рівняннями (1-4) та кількістю їх розв’язків (А-Д).

А Жодного

Б Один

В Безліч

Г Дві

Д Три

 

2. Установити відповідність між квадратними рівняннями (1-4) та сумою їхніх коренів (А-Д).

А -5

Б -7

В рівняння не має коренів

Г 7

Д 5

 

3. Установити відповідність між рівняннями (1-4) та їхніми розв’язками (А-Д).

А 2

Б 4

В 8

Г 16

Д 32

 

4. Установити відповідність між рівняннями (1-4) та іхніми розв’язками (А-Д).

 

5. Установити відповідність між нерівностями (1-4) та іхніми розв’язками (А-Д).

 

 

Завдання з короткою відповіддю.

 

1. Розв’язати рівняння: Якщо рівняння має один корінь, записати його у відповідь. Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь записати їх добуток.

 

2. Розв’язати рівняння: Якщо рівняння має один корінь, записати його у відповідь. Якщо рівняння має кілька коренів, у відповідь записати їх суму.

 

3. Розв’язати рівняння: Якщо рівняння має один корінь, записати його у відповідь. Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь записати їх добуток.

 

4. Записати найбільше ціле значення параметра а, при якому рівняння = 3,5 - а має розв’язки.

 

5. Розв’язати рівняння: Якщо рівняння має один корінь, записати його у відповідь. Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь записати їх суму.

 

6. Знайти корінь рівняння:

 

7. Розв’язати рівняння: Якщо рівняння має один корінь, записати його у відповідь. Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь записати їх суму.

 

8. Записати найбільше ціле значення параметра а, при якому рівняння має корені.

 

9. Знайти (у градусах) найменший додатній розв’язок рівняння: 6 sin х + 3 = 0.

 

10. Знайти кількість усіх цілих розв’язків нерівності: Якщо нерівність має безліч цілих розв’язків, то у відповідь записати число 100.

 

11. Знайти найменше ціле число, що є розв’язком нерівності:

 

12. Розв’язати нерівність: У відповідь записати суму усіх цілих розв’язків нерівності. Якщо нерівність має безліч розв’язків, то у відповідь записати число 100.

 

13. Розв’язати нерівність: У відповідь записати найменший цілий розвязок нерівності.

 

14. Розв’язати нерівність: У відповідь записати найменший натуральний розв’язок нерівності.

 

15. Розв’язати систему рівнянь: Для одержання розв’язку (х00) системи обчислити та записати у відповідь суму х0 + у0.

 

16. Розв’язати систему рівнянь: Для одержання розв’язку (х00) системи обчислити та записати у відповідь добуток х0у0.

 

17. Розв’язати систему рівнянь: У відповідь записати найбільший цілий розв’язок системи. Якщо такого значення не існує, то у відповідь записати число 100.

 

18. При якому значенні параметра а система не має розв’язків?

 

19. Знайти найменше значення параметра а, при якому система рівнянь має єдиний розв’язок.

 

20. При якому значенні параметра а сума квадратів коренів рівняння х2 - ах + а - 1 = 0 буде найменшою?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити