МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ III. ФУНКЦІЯ

§1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФУНКЦІЮ.

1. Означення функції.

 

Якщо кожному значенню змінної х з деякої множини відповідає єдине значення змінної у, то таку залежність називають функціональною залежністю, або функцією. При цьому змінну х називають незалежною змінною або аргументом, змінну у - залежною змінною або функцією від аргументу.

Найчастіше функції задають формулами, наприклад,

тощо.

Приклад. Функцію задано формулою y = 10/(x + 2). Знайти:

1) значення функції, що відповідає аргументу, що дорівнює -4;

2) значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 2.

Розв’язання. 1) За умовою х = -4, тоді маємо y = 10/(-4 + 2); y = -5.

2) Щоб знайти х, при якому у = 2, розв’яжемо рівняння 2 = 10/(x + 2); х + 2 = 5; х = 3. Отже, значення у = 2 функція набуває при х = 3.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити