Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ І. ЧИСЛА І ВИРАЗИ

§6. ТОТОЖНІ ВИРАЗИ. ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗІВ.

2. Тотожні перетворення виразів.


Заміна даного виразу іншим, тотожним йому, називається тотожним перетворенням виразу.

До найпростіших тотожних перетворень відносяться зведення подібних доданків та розкриття дужок.

Щоб звести подібні доданки, треба додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину.

Наприклад: 5х + 2х - 7х; 9а - а = 8а; 4b + 75 – 2b = 9b.

Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак «+», треба опустити дужки і знак «+», що стоїть перед ними, і записати всі доданки зі своїми знаками.

Наприклад: 4х + (2m - 5р) = 4х + 2m - 5р.

Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак «—», треба опустити дужки і знак «-», що стоїть перед ними, і записати всі доданки із протилежними знаками.

Наприклад: 7х - (5а – 2b) = 7х - 5а + 2b.

Дужки у виразах виду а (b + с) і а (b - с) розкриваються за допомогою розподільної властивості множення.

Наприклад: 4(х + 2) = 4 ∙ х + 4 ∙ 2 = 4х + 8;

7(х - 1) = 7 ∙ х - 7 ∙ 1 = 7х - 7;

3(а - b + 2) = За - Зb + 3 ∙ 2 = За - Зb + 6.

Приклад 1. Спростіть вираз 3(х - 7) + 4(2 - х).

Розв’язання. 3(х - 7) + 4(2 - х) = Зх - 3 ∙ 7 + 4 ∙ 2 - 4х = Зх - 21 + 8 - 4х = -x - 13.

Приклад 2. Спростіть вираз 4(2х + 3) - 3(3х - 2) та знайдіть його значення, якщо х = 28.

Розв’язання. Маємо 4(2х + 3) - 3(3х - 2) = 4 ∙ 2х + 4 ∙ 3 – 3 ∙ Зх + 3 ∙ 2 = 8х + 12 - 9х + 6 = 18 - х.

Якщо х = 28, то 18 - х = 18 - 28 = -10.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити