МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ III. ФУНКЦІЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 1.

 

1. Для якої з поданих функцій областю визначення є множина (-;2]?

 

2. Знайти область значення функції: у = х2 - 1.

 

3. Для якої з функції у = f(х), графіком яких подано, виконується f(0) = -1.

 

4. Знайти нулі функції: у = х2 + 2х - 3.

 

5. Для функції у = 4х - 8 знайти обернену.

 

6. Серед запропонованих функцій вказати непарну.

 

7. Яка з запропонованих функцій є зростаючою на множині дійсних чисел?

 

8. Графіком функції є пряма лінія, паралельна осі абсцис, що проходить через точку (-2;3). Задати функцію формулою.

 

9. Пряму пропорційність задано формулою у = 5/6х. При якому значенні аргументу значення функції дорівнює 30?

 

10. Знайти координати точок перетину графіка функції у = 1,5x + 6 з осями координат.

 

11. Знайти найменше значення функції: у = - 3.

 

12. Знайти ординату точки перетину графіків функцій у = 3х 5 і у = х - 7.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити