МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ III. ФУНКЦІЯ

§9. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ, ЇХ ГРАФІКИ ТА ВЛАСТИВОСТІ.

1. Функція у = sin x, її графік.

 

Складемо таблицю значень функції у = sin х на проміжку [0; π]:

 

x

0

π/6

π/4

π/3

π/2

2π/3

3π/4

5π/6

π

y

0

1/2

/2

/2

1

/2

/2

1/2

0

 

Далі, для побудови графіка врахуємо тотожність sin(-х) = -sin(x), та найменший додатній період функції у = sin х, що дорівнює 2π. Графік функції у = sin x зображено на малюнку 81.

 

 

Криву, яка є графіком функції у = sin x, називають синусоїдною.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити