МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ III. ФУНКЦІЯ

§14. АРИФМЕТИЧНА ПРОГРЕСІЯ.

4. Сума n перших членів арифметичної прогресії.

 

Позначимо через Sn суму перших n членів арифметичної прогресії:

Цю суму можна знайти за формулою

Якщо у дану формулу замість аn підставити вираз а1 + d(n - 1), то дістанемо ще одну формулу для обчислення

Цією формулою зручно користуватись, якщо відомий перший член і різниця прогресії.

Приклад 1. Знайдіть суму перших дванадцяти членів послідовності (аn), заданої формулою аn = -3n + 5.

Розв’язання. Дана послідовність є арифметичною прогресією, бо її задано формулою аn = dn + b, де d = -3, b = 5 (див. властивість 5 попереднього пункту цього параграфа). Маємо а1 = -3 1 + 5 = 2, а12 = -3 12 + 5 = -31. Знайдемо SІ2 за формулою

Приклад 2. Знайдіть суму тридцяти перших членів арифметичної прогресії (аn), якщо а3 = 5; а7 = -3.

Розв’язання. Оскільки а3 = а1 + 2d, то маємо 5 = а1 + 2d .

Аналогічно а7 = а1 + 6d; -3 = а1 + 6d. Отримали систему рівнянь

Тоді а1 = 5 + 4 ; а1 = 9. Знайдемо суму S30 за формулою

Приклад 3. Знайдіть суму всіх натуральних чисел, кратних 8, які не більше за 300.

Розв’язання. Натуральні числа, кратні 8, утворюють арифметичну прогресію: 8; 16; 24; 32; 40 ... Цю прогресію можна задати формулою аn = 8n. Знайдемо кількість членів цієї прогресії, виходячи з умови ап 300. Маємо

Sn 300,

n = 37,5.

Отже, кількість членів прогресії, суму яких треба знайти, дорівнює 37. Маємо а1 = 8; а37 = 8 37 = 296. Тоді:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити