Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ III. ФУНКЦІЯ

§18. ГЕОМЕТРИЧНИЙ ТА ФІЗИЧНИЙ ЗМІСТ ПОХІДНОЇ.

1. Геометричний зміст похідної.


Геометричний зміст похідної полягає у наступному: кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції у = f(x), що приведена у точці цього графіка з абсцисою х0 дорівнює похідній функції у = f(x) у цій точці (мал. 96), тобто

k = f '(x 0).Оскільки k = tg α, де α - кут, який утворює дотична з додатнім напрямом осі абсцис, то у випадку f '(x 0) > 0, кут α - гострий, якщо f '(x 0) = 0, то дотична паралельна осі абсцис (або співпадає з нею), а у випадку f '(x 0) < 0, кут α - тупий.

Приклад 1. Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції f(х) = х2 в точці з абсцисою х0 = -1.

Розв’язання. k = f '(-1). Оскільки f '(x) = (х2) = 2х, то k = 2 ∙ (-1) = -2.

Приклад 2. Знайдіть кут нахилу до осі абсцис дотичної, проведеної до графіка функції f(х) = 2, що проведена в точці А(1; 2).

Розв’язання. Тоді a тому α = π/4.

Приклад 3. На графіку функції знайдіть такі точки, в яких дотична, проведена до графіка функції, паралельна осі абсцис.

Розв’язання. Нехай х0 - абсциса шуканої точки. Тоді, виходячи з умови f(х0) = 0, маємо:

Знаходимо x 0 = 0 або х0 = -2. Отже, враховуючи, такими точками є точки (0;0) і (2;-4).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити