Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ III. ФУНКЦІЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 5.


1. Знайти похідну функції f(x) = х7 - cos х.


2. Знайти похідну функції f(x) = х2ех в точці 1.


3. Знайти похідну функції


4. Знайти кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції в точці з абсцисою х0 = 1.


5. Скласти рівняння дотичної до графіка функції f(х) = х2 + 2х + 3, яка паралельна прямій у = 4х.


6. Задано закон прямолінійного руху точки (x – вимірюється у метрах, t - у секундах). Знайти швидкість точки в момент часу t = 3 с.


7. Знайти всі проміжки зростання функції


8. Знайти всі точки мінімуму функції


9. Знайти найбільше значення функції на проміжку [-1;2].


10. Число 20 представили у вигляді суми двох невід’ємних доданків так, щоб добуток куба одного з них на інше було найбільшим. Чому дорівнює менша з цих чисел?


11. Знайти похідну функції в точці х = -2.


12. Знайти найбільше ціле значення а при якому рівняння 4 - х = а - 2 має єдиний розв’язок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити