МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ IV. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ

§1. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ.

5. Комбінації (сполучення).

 

Нехай дано множину X з елементів x1, x2,..., xп-1, xn.

Комбінацією (сполученням) з n елементів по m (m n) називають будь-яку під множину Y множини X; причому дві такі підмножини вважають різними, якщо вони відрізняються складом.

Кількість комбінацій з n елементів по m позначають Сmn. Для обчислення Сmn використовують формулу:

Наприклад,

Приклад. У вазі 6 червоних і 4 білих троянди. Скількома способами з вази можна вибрати: 1) три троянди; 2) дві червоні і одну білу троянду?

Розв’язання. 1) Оскільки порядок вибору не має значення, то вибрати три троянди з 10 можна С310 способами.

 

2) Дві червоні троянди можна вибрати С26 способами, а одну білуC14 способами. Тому вибрати дві червоні і одну білу троянди можна способами. Маємо

Якщо в комбінаторній задачі необхідно вибрати т елементів з n, то важливим є питання необхідно враховувати порядок слідування елементів чи ні. Від цього залежить яку формулу (комбінаторну схему) необхідно використовувати:

якщо порядок має значення, то використовуємо Аmn, якщо ні — то Сmn. Пропонується наступна задача-схема.

 

В класі 20 учнів. Скількома способами з цього класу можна вибрати...

старосту й його заступника

двох чергових

Обов’язки різні!

Порядок має значення.

Обов’язки однакові!

Порядок не має значення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити