МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ І. ПЛАНІМЕТРІЯ

§1. НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ НА ПЛОЩИНІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ.

3. Відрізок.

 

Відрізком називають частину прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома її точками, разом з цими точками. Ці точки називають кінцями відрізка.

На малюнку 141 зображено відрізок АВ; точки А і В — його кінці.

 

 

На малюнку 142 точка К належить відрізку СD, а точка L не належить відрізку СD.

 

 

Для вимірювання відрізків необхідно мати одиничний відрізок (одиницю вимірювання).

Одиницями вимірювання довжини є 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 к.

Кожний відрізок має певну довжину, більшу від нуля.

На малюнку 143 зображено відрізок АВ. Точка С ділить відрізок АВ на два відрізки АС і СВ. При цьому АВ = АС + СВ.

 

 

Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його точкою.

Довжину відрізка називають також відстанню між його кінцями.

Приклад. Точка С належить відрізку АВ, довжина якого дорівнює 7,5 см. Визначте довжини відрізків АС і СВ, якщо ВС коротший за АС у 2 рази.

Розв’язання (мал. 143). Нехай довжина відрізка ВС = х см, тоді АС = 2х см. Оскільки АВ + АС = СВ, то маємо рівняння 2х + х = 7,5. Розв’язуємо його: 3х = 7,5; х = 2,5. Отже, ВС=2,5 см; АС = 2 2,5 = 5 см.

Точку відрізка, яка ділить його навпіл, тобто на два рівні відрізки, називають серединою відрізка.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити