Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ І. ПЛАНІМЕТРІЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 2.


1. На малюнку 2 см. Знайти довжину відрізка А 1А2.



2. На малюнку прямі А 1В 1, А2В2 і А3В3 паралельні, А 1А2 = 4 см, В1В2 = 6 см, А 2А3 = 2 см. Знайти довжину відрізка В2В 3.



3. Точка О - центр кола (малюнок), LKA = 20°. Знайти градусну міру кута LAB.



4. Хорди АВ і CD перетинаються в точці О, АО = ВО = 6 см, СО = 4 см. Знайти довжину хорди CD.


5. Січна, що проходить через точку S, перетинає його в точках А і В, а січна, що проходить через точки S і центр кола О, в точках С і D (малюнок), SА = 4 см, SВ = 16 см, SС = 2 см. Знайти радіус кола.



6. Відстань між центрами двох кіл дорівнює 8 см. Яким є взаємне розміщення кіл, якщо їх радіуси дорівнюють 6 см і 3 см?


7. Два кола мають внутрішній дотик. Відстань між їх центрами дорівнює 16 см. Знайти радіус меншого кола, якщо радіуси кіл відносяться як 3 : 5.


8. Знайти довжину кола, якщо його діаметр на 6 см більший за радіус.


9. Радіус кола дорівнює 18 см. Знайти довжину дуги кола, що відповідає центральному куту 150°.


10. Периметр трикутника дорівнює 72 см. Знайти середню за довжиною сторону трикутника, якщо сторони трикутника пропорційні числам 2; 3; 4.


11. Хорди АD і ВС перетинаються в точці F АВС = 20°, ВСD = 100°. Знайти градусну міру кута АFВ.


12. АВ - дотична до кола, точка В - точка дотику, АВ = 6 см. Січна, що проходить через точку А, перетинає коло в точках С і D, СD = 5 см. Знайти (у см) відстань від точки А, до найближчої з точок перетину січної з колом.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити