МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ І. ПЛАНІМЕТРІЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 7.

 

1. Знайти площу трикутника, сторони якого дорівнюють 8 см і 5 см, а кут між ними 45°.

 

2. Сторони паралелограма дорівнюють 4 см і 6 см, а менша висота 3 см. Знайти більшу висоту паралелограма.

 

3. Один з кутів ромба удвічі більший за інший, а його периметр дорівнює 8 см. Знайти площу ромба.

 

4. Прямокутник зі сторонами 1 см і 9 см має таку саму площу, як і квадрат. Знайти периметр квадрата.

 

5. У прямокутну трапецію, висота, якої дорівнює 4 см, а більша бічна сторона - 6 см, можна вписати коло. Знайти площу трапеції.

 

6. Знайти площу правильного дванадцятикутника, якщо радіус кола, описаного навколо цього дванадцятикутника дорівнює 6 см.

 

7. Точка М - середина відрізка АВ, М(-1;2), А(4;-5). Знайти координати точки В.

 

8. Знайти на осі ординат точку рівновіддалену від точок А(2;1), В(-1;3).

 

9. Яке із запропонованих рівнянь задає коло, центр якого належить осі абсцис?

 

10. Яка із запропонованих прямих паралельна прямій 2х - 3у + 7 = 0?

 

11. Коло, вписане у прямокутну трапецію, ділить точкою дотичну більшу бічну сторону на відрізки завдовжки 4 см і 25 см. Знайти (у см2) площу трапеції.

 

12. Знайти (у см2) площу круга S, вписаного у трикутник зі сторонами 4 см, 13 см і 15 см. У відповідь запишіть величину S/π.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити