Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ І. ПЛАНІМЕТРІЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 8.


1. Які з векторів, зображенні на малюнку, протилежно напрямлені.2. АВСD - паралелограм. Який із записів правильний?


3. Дано вектори(1;2),(0;3),(2;-2). Яке твердження правильне?


4. Дано точки А(2;-4) і B(0;8). Знайти координати точки К такої, що + = 0.


5. При яких значеннях m вектори(m;-1) і(-9;m) колініарні?


6. Знайти скалярний добуток векторів, якщо || = 4, || = 3 і кут між векторами і дорівнює 150°.


7. Знайти кут між векторами і, якщо А(4;2), В(2;5), С(2;4), D)(5;6).


8. Точки М(-2; у) і М'(8; -6) симетричні відносно точки O(x;1). Знайти х і у.


9. При паралельному перенесені точка А(-1;2) переходить в точку А'(3;-4). В яку точку В' при цьому паралельному перенесені переходить точка В(2;-2).


10. Сторони трикутника відносяться, як 3:4:5. знайти найменшу сторону подібного йому трикутника, якщо його периметр дорівнює 60 см.


11. Дано вектори і, || = 1, || = 2, кут між векторами і дорівнює 60°. Знайти |3 - 4|.


12. Сторони двох правильних восьмикутників відносяться, як 2:3, а площа одного з них дорівнює 36 см2. Якого (у см2) найбільшого значення може приймати площа іншого восьмикутника?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити