МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ І. ПЛАНІМЕТРІЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 8.

 

1. Які з векторів, зображенні на малюнку, протилежно напрямлені.

 

 

2. АВСD - паралелограм. Який із записів правильний?

 

3. Дано вектори (1;2), (0;3), (2;-2). Яке твердження правильне?

 

4. Дано точки А(2;-4) і B(0;8). Знайти координати точки К такої, що + = 0.

 

5. При яких значеннях m вектори (m;-1) і (-9;m) колініарні?

 

6. Знайти скалярний добуток векторів , якщо || = 4, || = 3 і кут між векторами і дорівнює 150°.

 

7. Знайти кут між векторами і , якщо А(4;2), В(2;5), С(2;4), D)(5;6).

 

8. Точки М(-2; у) і М'(8; -6) симетричні відносно точки O(x;1). Знайти х і у.

 

9. При паралельному перенесені точка А(-1;2) переходить в точку А'(3;-4). В яку точку В' при цьому паралельному перенесені переходить точка В(2;-2).

 

10. Сторони трикутника відносяться, як 3:4:5. знайти найменшу сторону подібного йому трикутника, якщо його периметр дорівнює 60 см.

 

11. Дано вектори і , || = 1, || = 2, кут між векторами і дорівнює 60°. Знайти |3 - 4|.

 

12. Сторони двох правильних восьмикутників відносяться, як 2:3, а площа одного з них дорівнює 36 см2. Якого (у см2) найбільшого значення може приймати площа іншого восьмикутника?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити