МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ ІІ. СТЕРЕОМЕТРІЯ

§2. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ У ПРОСТОРІ.

2. Паралельність прямих у просторі.

 

З означення паралельності прямих випливає, що через дві паралельні прямі можна провести площину. Ця площина єдина. Отже, Через дві паралельні прямі можна провести площину, і до того ж тільки одну.

До трьох способів задавання площини, розглянутих у попередньому параграфі, додамо ще один: площину можна задавати двома паралельними прямими.

Як відомо, на площині через дану точку, яка не належить прямій, можна провести тільки одну пряму, паралельну даній (аксіома паралельності прямих на площині, або аксіома Евкліда). Така ж властивість виконується у просторі.

Через будь-яку точку простору, що не лежить на даній прямій, можна провести пряму, паралельну даній, і до того ж тільки одну.

Подамо властивість паралельних прямих.

Якщо одна з двох паралельних прямих перетинає площину, то її друга пряма перетинає площину.

Нам малюнку 367: аllb і а α = М. За вказаною властивістю пряма b також також перетинає площину α.

Корисною є ознака паралельності прямих: дві прямі паралельні третій прямій, паралельні між собою.

 

 

На малюнку 368: а||b і а||с, тоді b||с.

Приклад. Через кінець А відрізка АВ проведено площину α. Через кінець В і точку М цього відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають площину а в точках В1 і М1 відповідно (мал. 369). Знайти довжину відрізка ММ1, якщо ВВ1 = 6 см і ВМ : МА =1:2.

 

 

Розв’язання. 1) Оскільки ВВ1 || ММ1, то через прямі ВВ1 і ММ1 можна провести деяку площину β.

2) Площини α і β перетинаються по прямій В1М1. А α, А ВМ, ВМ β, тому А β. Отже, А α і А β, тому точка А належить прямій перетину площин α і β - прямій В1М1.

3) ABB1 = AMM1 (відповідні кути при паралельних прямих ВВ1 і ММ1 і січній АВ), A - спільний для АММ1 і АВВ1. Тому АММ1 - АВВ1 (за двома кутами), звідки

4) Оскільки ВМ : МА = 1 : 2, то можна позначити ВМ = х см, МА = 2х см; тоді Маємо

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити